UKIP: Cadeiryddion yn cefnogi Nathan Gill

  • Cyhoeddwyd
Nathan Gill

Mae 12 o gadeiryddion canghennau UKIP yng Nghymru wedi galw ar Bwyllgor Gwaith y blaid i dynnu eu bygythiad i ddiarddel Nathan Gill yn ôl.

Fe wnaeth y 12 arwyddo llythyr yn dweud fod "Mr Gill yn parhau yn hynod boblogaidd gyda mwyafrif aelodau UKIP yng Nghymru".

Ddydd Llun penderfynodd y Pwyllgor Gwaith y byddant yn diarddel Mr Gill oni bai ei fod yn rhoi'r gorau i fod yn Aelod o Senedd Ewrop neu adael ei sedd yn y Cynulliad.

Mae pump o'r saith aelod sydd gan UKIP yn y Cynulliad hefyd wedi galw ar Mr Gill, arweinydd y blaid yng Nghymru, i roi'r gorau i un o'r ddwy sedd.

Ond mae Mr Gill wedi galw penderfyniad y Pwyllgor Gwaith yn annemocrataidd ac yn ddi-sail.

Mae llythyr y cadeiryddion sydd wedi'i anfon at y Pwyllgor Gwaith yn dweud: "Mae'n glir nad oes unrhyw ymgeisydd credadwy i gymryd ei le ym Mrwsel pe bai'n rhoi'r gorau i'w sedd Ewrop, a dydi hi ond yn iawn ei fod o'n parhau i wasanaethu etholwyr fel Aelod o Senedd Ewrop a pharhau fel arweinydd y blaid yng Nghymru.

"Mae'n anghredadwy ein bod yn galw arno i roi'r gorau i'w sedd yn y Cynulliad, ar ôl iddo ef arwain yr ymgyrch etholiadol."

Mae'r Pwyllgor Gwaith wedi galw ar Mr Gill i ildio un o'r ddwy sedd erbyn dydd Sul.