Merch Saudi Arabia i gael ei gadael i ddychwelyd i Brydain

  • Cyhoeddwyd
Amina Al-JefferyFfynhonnell y llun, Press Association

Mae'n rhaid i ferch o Abertawe sy'n honni bod ei thad yn ei chadw'n garcharor yn Saudi Arabia gael ei gadael i ddychwelyd i Brydain, yn ôl barnwr.

Cafodd Amina Al-Jeffery, 21 oed, ei chymryd i Jeddah gan ei thad, Mohammed yn 2012, oedd yn dweud iddo wneud hynny i "achub ei bywyd".

Mae Mr Al-Jeffery wedi gwadu'r honiadau yn yr Uchel Lys yn Llundain.

Ond dywedodd Mr Ustus Holman ei bod wedi ei "hamddifadu o'i rhyddid" ac y byddai'n rhaid i'w thad ei dychwelyd i Brydain.

Roedd Ms Al-Jeffery yn honni i'w thad ei chymryd i Saudi Arabia wedi iddi "gusanu dyn".

Diffyg cyswllt

Dywedodd ei chyfreithiwr, Anne-Marie Hutchinson, nad oedd hi wedi gallu cael cyswllt clir gyda Ms Al-Jeffery ers derbyn e-byst ganddi ym mis Rhagfyr.

Yn yr e-byst, dywedodd Ms Al-Jeffery ei bod yn ofni y byddai'n cael ei lladd neu ei gyrru i garchar i fenywod.

Dywedodd ei bod wedi cael ei "cham-drin yn gorfforol" a bod adegau pan nad oedd hi'n cael gadael ei hystafell.

Ffynhonnell y llun, John Allan/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn cael ei gynnal yn yr Uchel Lys yn Llundain

Roedd Mr Al-Jeffery yn gwadu bod ei ferch eisiau dychwelyd i Brydain, gan ddweud ei fod eisiau sicrhau ei bod yn ddiogel.

Yn ei ddyfarniad, dywedodd Mr Ustus Holman pe bai Ms Al-Jeffery wedi ceisio cael help yr heddlu yn Jeddah, "i'r gwrthwyneb o gynnig ei hamddiffyn oddi wrth ei thad, bydden nhw'n ei rhoi yn y carchar".

"Os ydi Amina yn dewis aros yn Saudi Arabia o'i gwirfodd ei hun bydd hi, wrth gwrs, yn gorfod cydymffurfio â chyfraith a diwylliant y gymdeithas honno," meddai.

"Ond mae'r cyfyngiadau presennol yn ei hatal rhag gallu bod yn Brydeinig a byw ym Mhrydain."

Dywedodd Mr Ustus Holman y dylai Ms Al-Jeffery gael y cyfle i ddychwelyd i Brydain erbyn 11 Medi, ac y byddai'n asesu'r achos eto ddeuddydd yn ddiweddarach.