Gorsaf BBC 5 Live yn ymddiheuro am neges am y Gymraeg

  • Cyhoeddwyd
5 Live

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi beirniadu neges gafodd ei anfon ar wefan Twitter gan ymchwilydd sy'n gweithio i orsaf radio BBC Radio 5 Live.

Roedd yn neges yn gofyn i gyfrannwr gymryd rhan mewn sgwrs ar y radio "i drafod pam ddylai'r iaith Gymraeg farw".

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws fod y neges yn annerbyniol ac yn "lled-hiliol".

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi beirniadu'r neges, ac mae BBC Five Live wedi ymddiheuro am y neges.

Cafodd y neges ei ddanfon echdoe gan ymchwilydd i raglen ar BBC Radio 5 Live. Roedd yr orsaf yn bwriadu cynnal trafodaeth ar sefyllfa ieithoedd lleiafrifol ledled y Deyrnas Unedig, gan gynnwys y Gymraeg.

Gofynnwyd i gyfrannydd ymddangos i sôn am "pam ddylai'r iaith Gymraeg farw". Roedd y neges at un cyfrannwr posib yn dweud:

"BBC Radio 5 Live are looking for someone to talk about why the Welsh language should die - could you do this? Thanks"

'Siomedig'

Dywedodd Ms Huws bod hi'n siomedig, ac nad yw'r math yma o gwestiwn yn dderbyniol yn y byd modern. Dwedodd ei fod yn gwestiwn negyddol, yn lled-hiliol ag yn annerbyniol.

Mae hi bellach wedi cysylltu â Chyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, ac wedi siarad gyda phennaeth BBC Radio Five Live i leisio ei phryderon am y neges.

Gofynnodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, ar Twitter "Ar ba blaned mae hwn yn iawn?"

Darlledwyd y rhaglen gan yr orsaf nos Lun.

Dwedodd llefarydd ar ran BBC Radio 5 Live: "Fe wnaethon ni ddarlledu trafodaeth eang am ieithoedd... Yn ystod hyn oll, danfonwyd neges trydar annerbyniol o gyfrif personol. Ry'n ni'n ymddiheuro am hyn."

Disgrifiad o’r llun,
Fe gyhoeddodd yr orsaf yr ymddiheuriad yma ar eu cyfrif Twitter