Cyhuddo'r llywodraeth o ymateb yn 'wan' i Brexit

  • Cyhoeddwyd
Richard Wyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Yr Athro Richard Wyn Jones yw Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru

Mae academydd blaenllaw o Brifysgol Caerdydd wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o ymateb yn "wan" i'r heriau sydd yn wynebu'r wlad wedi Brexit.

Mewn trafodaeth ar faes yr Eisteddfod dywedodd yr Athro Richard Wyn Jones y dylai'r llywodraeth edrych o'r newydd ar flaenoriaethau ariannol.

Roedd angen gwneud penderfyniadau ariannol anodd meddai - ac er mwyn gwneud hynny roedd llywodraeth glymblaid â mwyafrif go iawn ym Mae Caerdydd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod yn "gweithio tuag at y canlyniadau gorau i Gymru".

Yn gynharach, dywedodd yr Athro Jones bod y llywodraeth yng Nghaerdydd yn wynebu argyfwng ariannol difrifol gan fod Cymru yn elwa cymaint o gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd y dylid edrych o'r newydd ar bob agwedd o bolisi cyhoeddus Cymru yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Roedd rhai angen dileu rhai cynlluniau atal tlodi fel Cymunedau yn Gyntaf, meddai, gan fod y polisi presennol yn "fethiant".

Ymateb y llywodraeth

Mewn ymateb dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fe etholwyd Llywodraeth Cymru gan bobl Cymru ychydig fisoedd yn ôl ac fe fyddwn yn cadw at ein haddewidion.

"O ran Brexit mae'r Prif Weinidog a'r Cabinet yn benderfynol i weithio tuag at y canlyniadau gorau i Gymru a fyddwn ni ddim yn ymddiheuro am hynny.

"Mae hynny yn cynnwys gofyn am sicrwydd pendant na fydd Cymru yn colli ceiniog o arian yr Undeb Ewropeaidd yn ystod y cyfnod hyd at 2020.

"Mae yn ein synnu rhywfaint fod unrhyw un sydd yn blaenoriaethu buddiannau Cymru yn dadlau yn erbyn hynny."