Meithrinfa Camau Bach yn Aberystwyth i ailagor

  • Cyhoeddwyd
Camau Bach
Disgrifiad o’r llun,
Mae Meithrinfa Camau Bach ar safle Pencadlys y Mudiad Meithrin yn Aberystwyth

Mae Cyngor Ceredigion wedi cadarnhau bod yr ymchwiliad i feithrinfa Camau Bach yn Aberystwyth wedi dod i ben.

Cafodd plentyn ei adael mewn bws mini y tu allan i Feithrinfa Camau Bach am dros ddwy awr ar ddiwrnod poetha'r flwyddyn, 20 Gorffennaf, heb yn wybod i staff.

Mewn datganiad dywedodd y Cyngor: "Gallwn gadarnhau bod yr ymchwiliad o dan Gyfundrefnau Gwarchod Plant Cymru Gyfan wedi ei gwblhau.

"Mae'r darparwr yn gweithio'n agos gyda Corff Rheoleiddio er mwyn sicrhau bod trefniadau priodol mewn lle ar y safle."

Bydd y feithrinfa yn ailagor ddydd Iau, bythefnos ar ôl y digwyddiad.

Mae aelod o staff y feithrinfa wedi eu gwahardd o'r gwaith yn dilyn y digwyddiad.

Dywedodd Iola James o elusen y Mudiad Meithrin: "Rydym newydd glywed bod Camau Bach yn ailagor yfory [dydd Iau] - rydym yn y broses o adael i'r rhieni wybod.

"Mae aelod o staff yn parhau wedi ei wahardd. Nid ydym yn gallu gwneud unrhyw sylw arall ar hyn o bryd."

Cafodd yr achos ei gyfeirio at Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a'r Bwrdd Diogelu lleol.