Myfyrwyr yn manteisio ar gynllun dysgu Cymraeg prifysgol

  • Cyhoeddwyd
Cymraeg i bawb
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Cymraeg i Bawb ei lansio gan Carwyn Jones y llynedd

Mae 200 o fyfyrwyr wedi manteisio ar gynllun gan Brifysgol Caerdydd sy'n rhoi cyfle iddyn nhw ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â'u hastudiaethau.

Bydd y prosiect yn cael ei ehangu ar ôl denu mwy o ddiddordeb na'r disgwyl.

Mae'r brifysgol yn dweud y bydd cyrsiau newydd yn cael eu lansio fis Hydref ar lefelau sylfaen, canolradd ac uwch.

Bydd rhai o'r myfyrwyr fu'n cymryd rhan yn y cynllun yn sôn am eu profiadau o ddysgu Cymraeg yn y brifysgol yn yr Eisteddfod ddydd Iau.

'Rhagorol'

"Mae cynnydd Cymraeg i Bawb wedi bod yn rhagorol," meddai Angharad Naylor, rheolwr Cymraeg i Bawb.

"Mae'n wych gweld myfyrwyr mor frwdfrydig eisiau dysgu Cymraeg a datblygu eu gwybodaeth am yr iaith a'u hymwybyddiaeth o ddiwylliant Cymru.

"Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r myfyrwyr y flwyddyn nesaf i ddatblygu'r ddarpariaeth er mwyn i lawer mwy o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael profiad o'r Gymraeg a mwynhau ei dysgu."

Y flwyddyn nesaf, bydd Cymraeg i Bawb yn cynnig cyrsiau dwys a chyrsiau naw wythnos o hyd i wahanol lefelau.

Bydd amrywiaeth o adnoddau ar-lein yn cael eu defnyddio a'u datblygu er mwyn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr ymarfer y tu allan i'r dosbarth.