Lluniau'r Steddfod: Dydd Iau // Thursday's pictures from the Eisteddfod

  • Cyhoeddwyd

Y brif seremoni ar ddiwrnod arall llawn cystadlu yw'r Fedal Ddrama. Dyma rai o uchafbwyntiau eraill dydd Iau ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau.

Gallwch hefyd wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

Enjoy our pick of Thursday's photos from the National Eisteddfod of Wales in Abergavenny.

You can also watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Disgrifiad o’r llun,
I ble ewn ni gynta'? // Where to first?
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyflwynydd Radio Cymru, Hywel Gwynfryn, yn cyrraedd y Maes cyn y stondinwyr hyd yn oed // Radio Cymru presenter Hywel Gwynfryn makes his way to the studio for another full day's presenting from the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jessie o'r Fenni yn mwynhau ei frecwast hufen ia tu fas y Lle Celf // You can never have too much ice cream
Disgrifiad o’r llun,
Ar gefn sgwter mae'r awdures a chyflwynydd Bethan Gwanas yn mynd o gwmpas y Maes ers cael llawdriniaeth ar ei chlun yn gynt eleni // Author and presenter Bethan Gwanas gets around the maes by scooter after undergoing a hip operation
Disgrifiad o’r llun,
Cystadlu yn y ddawns stepio // Stepping out in style in the clog dancing competition
Disgrifiad o’r llun,
Dawnsio drosodd. Nawr mae'n rhaid aros yn amyneddgar am y canlyniadau // Now it's just an anxious wait for the results
Disgrifiad o’r llun,
Gweithdy Opera Cymru yn y Cwt Drama // An opera workshop in full swing
Disgrifiad o’r llun,
Prosiect celf i ddathlu un o arwresau'r ardal - Arglwyddes Llanofer, neu Gwenynen Gwent // An arts project celebrating the life of Augusta Hall, Lady Llanover
Disgrifiad o’r llun,
Guto Roberts, enillydd y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg // Guto Roberts from Llantrisant was honoured by the Eisteddfod for his lifelong contribution to science through the medium of Welsh
Disgrifiad o’r llun,
Tybed pa greaduriaid sy'n cuddio yn y Llannerch Gudd heddiw? Golygfa o gynhyrchiad Theatr Bara Caws, 'Ga'i Fod' // Theatr Bara Caws put on an open air performance
Disgrifiad o’r llun,
Un o gystadleuwyr hynaf yr Eisteddfod, Helena Jones o Aberhonddu, wnaeth gymryd rhan yn y gystadleuaeth Llefaru Unigol // At almost 100 years of age, Helena Jones is one of the oldest competitors to appear on the main Pavilion stage