Llangollen: Tywysog i barhau i noddi'r Eisteddfod

  • Cyhoeddwyd
Tywysog CharlesFfynhonnell y llun, EyeImagery
Disgrifiad o’r llun,
Y Tywysog Charles gyda chriw dawnswyr Sheerer Punjabi yn Eisteddfod 2015

Fe ddywed Eisteddfod Ryngwladol Llangollen bod y Tywysog Charles wedi cytuno i ymestyn ei berthynas noddwr gyda'r ŵyl wrth iddi baratoi i ddathlu ei phen-blwydd yn 70 y flwyddyn nesaf.

Mae hyn yn golygu bod perthynas hir yr eisteddfod a'r tywysog yn parhau - mae wedi ymweld â'r eisteddfod deirgwaith, gan gynnwys yn 2015.

Dywedodd cadeirydd Eisteddfod Llangollen, Dr Rhys Davies: "Yn naturiol rydym yn falch iawn y bydd y tywysog yn parhau fel noddwr i'r digwyddiad gwych yma, ac yn gobeithio y bydd yn parhau i wneud am flynyddoedd i ddod.

"Fe ddaw'r newyddion ar ddiwedd wythnos lwyddiannus iawn eleni a welodd mwy o ymwelwyr, cyngherddau wedi gwerthu allan a mwy o grwpiau o dramor yn dod yma.

"Mae'r sefyllfa ariannol yn ymddangos yn fwy iach hefyd, ac mae'n ymddangos y bydd yr ŵyl wedi talu ffordd wrth i ni edrych ymlaen at y pen-blwydd yn 70 yn 2017.

"Roedd safon y cystadlu eleni yn uchel iawn gyda phobl o 27 o wledydd yn cymryd rhan. Mae'r penderfyniad i symud y parêd traddodiadol o ddydd Mawrth i ddydd Gwener hefyd wedi ei gyfiawnhau gan fod dros 1,000 wedi bod yn rhan ohono a thorf fwy yn gwylio nag yn y blynyddoedd diweddar.

"Ond rhaid i ni beidio gorffwys ar ein rhwyfau, ac mae'n rhaid adeiladu ar y llwyddiant."