Cynllun i wella gofal mamolaeth yng Nghaerfyrddin

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty GlangwiliFfynhonnell y llun, Nigel Davies/Geograph

Mae un o fyrddau iechyd Cymru yn gweithio ar gynllun i greu mwy o lefydd i famau sy'n rhoi genedigaeth mewn ysbyty yng Nghaerfyrddin.

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cyflwyno eu cynlluniau ar gyfer Ysbyty Glangwili i Lywodraeth Cymru ym mis Medi.

Dywedodd adroddiad y llynedd nad oedd ward famolaeth yr ysbyty yn addas i'w bwrpas ar gyfer cynnal mwy o enedigaethau.

Mae'r cynlluniau newydd yn cynnwys dwy ystafell geni newydd a mwy o le ar gyfer llawdrinaieth Cesaraidd.

Fe fydd darpariaeth hefyd ar gyfer geni efeilliaid neu geni mewn dŵr, gwasanaeth i deuluoedd mewn galar, ardal gofal dwys ac ystafelloedd mwy i rieni sy'n aros dros nos o fewn yr uned gofal arbennig i fabanod.

Mwy o enedigaethau

Yn dilyn ad-drefnu gwasanaethau mamolaeth yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, mae'r uned yng Nghaerfyrddin yn delio gyda mwy o enedigaethau, ac mae'r bwrdd iechyd wedi bod yn ymgynghori gyda staff a theuluoedd yn y ddwy sir a Cheredigion yn ogystal.

Dywedodd prif weithredwr y cynllun Steve Moore: "Rydym wedi ystyried yn benodol y galw presennol ac i'r dyfodol ar y gwasanaethau yma er mwyn sicrhau bod gennym digon o le i ddarparu'r gofal sydd angen."

Ym mis Medi 2015, fe wnaeth adroddiad gan Goleg Brenhinol Pediatreg a Iechyd Plant edrych ar effaith newidiadau ar gleifion a staff ers i enedigaethau mwy cymhleth gael eu trosglwyddo o Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd.

Roedd yn beirniadu'r ward, ond eto'n canfod bod safon y gofal oedd yn cael ei gynnig wedi bod yn dda.