Gemau: Ffrae rhwng Caerdydd a San Steffan

  • Cyhoeddwyd
Ken Skates ac Alun Cairns
Disgrifiad o’r llun,
Ken Skates ac Alun Cairns

Mae Ysgrifennydd Cymru a Llywodraeth Cymru wedi beirniadu'i gilydd yn dilyn y penderfyniad i beidio gwneud cais i gynnal Gemau'r Gymanwlad yn 2026.

Ar raglen Wales at Work ar BBC Radio Wales, dywedodd Alun Cairns y dylai Cymru fod wedi gwneud cais, gan ddweud y byddai'n dangos bod Cymru "yn agored i'r byd ac yn agored i fusnes".

Dywedodd Llywodraeth Cymru yr wythnos ddiwethaf na fyddai cais yn cael ei gyflwyno oherwydd bod y gost yn rhy uchel ac am fod pleidlais 'Brexit' wedi creu ansicrwydd.

Ond wrth ymateb i'r sylwadau dywedodd yr Ysgrifennydd Economi Ken Skates bod "angen i'r Ysgrifennydd Gwladol ystyried ei swydd-ddisgrifiad".

Ar y rhaglen dywedodd Mr Cairns bod angen i'r wlad edrych i'r tu allan yn dilyn canlyniad y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd.

"Os fuodd yna gyfle erioed i ddangos ein bod yn gwneud hynny, gwneud cais am Gemau'r Gymanwlad fyddai hynny," meddai.

"Byddai gwneud cais wedi dangos yn ddigamsyniol i'r byd bod Cymru yn agored i'r byd, yn agored i fusnes, ac wrth gwrs rhaid ystyried y gwariant a'r isadeiledd fyddai wedi dod yn ei sgil."

'Beirniadaeth ddiog'

Ond mewn ymateb chwyrn dywedodd Mr Skates: "Mae Alun Cairns yn twyllo pobl gyda'i sylwadau.

"Mae'n son am ddatgloi buddsoddiad mewn isadeiledd ac eto dydyn ni ddim wedi gweld trydaneiddio'r rheilffyrdd yn symud ymlaen - cyfrifoldeb ei lywodraeth ef yn San Steffan yw hynny.

"Doedd fawr o awydd gan lywodraeth y DU i helpu gyda chostau ymgeisio am Gemau'r Gymanwlad - dros biliwn o bunnoedd - a hynny er eu bod wedi torri cyllideb Cymru i'r asgwrn yn barod.

"Mae adroddiadau bod y Prif Weinidog wedi rhoi'r gorau i'r syniad o bwerdy'r gogledd, sydd â goblygiadau difrifol i Ogledd Cymru.

"Mae angen i'r Ysgrifennydd Gwladol ystyried ei swydd-ddisgrifiad - dylai fod yn dadlau achos Cymru yn y cabinet yn hytrach nag anelu beirniadaeth ddiog at Lywodraeth Cymru pan ydyn n'n gwneud penderfyniadau anodd ond cyfrifol."