Gormod o bwyslais ar gyfieithu llyfrau Roald Dahl?

  • Cyhoeddwyd
Y panel

Mae un o awduron plant Cymru yn dweud bod yna ormod o bwyslais ar gyfieithu llyfrau Roald Dahl o'r Saesneg i'r Gymraeg.

Roedd Bethan Gwanas yn siarad fel rhan o banel yn y Lolfa Lên ynglŷn â dylanwad Dahl a hynny ganmlwyddiant ers geni'r awdur o Gaerdydd.

Yn ystod y drafodaeth dywedodd Bethan Gwanas: "Dw i yn anghyfforddus iawn efo'r holl bwyslais ar gyfieithiadau Roald Dahl, David Walliams ac yn y blaen a bod 'na gyn lleied o sylw i lyfrau Cymraeg gwreiddiol gan awduron o Gymru boed yn fyw neu farw.

"Mae'r ffaith bod ni yn addoli Roald Dahl, Dylan Thomas, bod 'na ffasiwn ffỳs a does 'na'm awduron na beirdd Cymraeg sydd yn cael hanner y sylw.

"Dw i'n gwybod bod nhw yn rhyngwladol fawr ac yn bwysig ond eto tybed a ddylen ni ystyried rhoi mwy o sylw i ni'n hunain?"

Cytuno gyda'i safbwynt wnaeth yr awdures Angharad Tomos, sydd hefyd wedi ysgrifennu llyfrau i blant. Dywedodd nad oedd hi wedi darllen llyfrau Dahl yn Gymraeg am nad oedd hi yn cytuno gyda chyfieithu llyfrau o'r Gymraeg i'r Saesneg.

Disgrifiad o’r llun,
Eleni mae'n ganmlwyddiant ers geni Roald Dahl

Dywedodd hefyd: "Dw i wedi dechrau amau ydi o yn iawn fod ni yn gwneud gymaint ohono fo…. Rŵan bod ni yn cyfieithu Enid Blyton, beth ydy'r etifeddiaeth fydd gan ein plant ni, y genhedlaeth yma sydd wedi colli Luned Bengoch a lot o glasuron eraill?"

Siwan Rosser o Brifysgol Caerdydd oedd yn cadeirio'r drafodaeth ar y maes ac fe ddywedodd hi nad oedd yna ddigon o sylw yn cael ei rhoi i lyfrau plant yn y Gymraeg a bod angen bod yn "ofalus" wrth ddathlu cyfraniad Roald Dahl.

Dywedodd ei fod o wedi gwthio ffiniau ac yn arloesol yn y ffordd yr oedd yn defnyddio iaith yn ei lyfrau ond bod angen cofio am awduron o Gymru: "Mae cael o yn y Gymraeg, yn enwedig ar y silff lyfrau yn golygu mai fo sydd yn denu'r sylw.

"Felly mae angen y cydbwysedd yna. Mae angen sicrhau bod y sylw yn cael ei rhoi i awduron gwreiddiol yn y Gymraeg ochr yn ochr â Roald Dahl."