Hefin Robinson yn ennill y Fedal Ddrama

Medal

Hefin Robinson sydd wedi ennill y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016 am ei ddrama 'Estron'.

Roedd yn drydydd yn y gystadleuaeth ddwy flynedd yn ôl, ac yn ail y llynedd, ond daeth i'r brig yn y gystadleuaeth eleni. Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, derbyniodd ei addysg gynnar yn Ysgol y Dderwen ac Ysgol Bro Myrddin, cyn mynd ymlaen i astudio Drama ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Caiff y Fedal Ddrama ei chyflwyno am ddrama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd.

Dywedodd Hefin fod y profiad o ennill yn "hollol afreal", gan ychwanegu: "Doeddwn i ddim yn gwybod beth i ddisgwyl. Roedd e'n anhygoel, fe wnes w fwynhau, aeth e mor gyflym.

"Rwyf wrth fy modd. Mae cyfrwng y theatr yn bwysig i mi ac yn gyfrwng rwy'n dwli arno. I ddod yn gyntaf ar ôl trio dwywaith o'r blaen - roedd e'n wych."

Y beirniaid oedd Aled Jones Williams, Catrin Jones Hughes a Ffion Haf. Traddodwyd y feirniadaeth o'r llwyfan gan Catrin Jones Hughes, a dywedodd: "Daeth 12 ymgais i law ac mae hyn yn galonogol.

"Roedd hi'n bleser clywed lleisiau newydd ym myd y theatr yng Nghymru a braf oedd profi gweledigaeth amrywiol y 12. Mae hi wastad yn ddifyr clywed beth yw syniadau ein hysgrifenwyr am y byd ac yn arbennig, yn y gystadleuaeth hon, wrth i ambell thema a phwnc gael eu gwyntyllu mewn ffyrdd mor amrywiol gan gystadleuwyr gwahanol.

Image copyright S4C
Image caption Catrin Jones Hughes yn traddodi'r feirniadaeth

'Drama am ddrama'

"Ar sawl ystyr, drama am ddrama a geir gan Thomas Jerome Newton yn ei ddrama 'Estron'. Mae'r ddrama'n llythrennol yn dod i fodolaeth o flaen ein llygaid a'r llwyfan yn fan y creu. Mae'r cyfan yn teimlo fel ffantasi. Cawn ein hanesmwytho. Chwelir y ffiniau rhwng llwyfan a set, rhwng actor a chymeriad, rhwng y sgript ar y llwyfan a'r sgript sy'n cael ei hysgrifennu o'n blaenau ar y cyfrifiadur. Defnyddir Skype fel y mae Beckett yn defnyddio'r tâp yn Krapp's Last Tape.

"Mae yma ffresni beiddgar gan ysgrifennwr arbrofol, hyderus, nad yw'n ofni torri'r 'rheolau'. Mae'n rhannol o ddifrif, rhannol tafod yn y boch, chwareus, prydferth, ond drwy'r cyfan yn llawn dychymyg. Dyma rywun sy'n gwybod sut i ddefnyddio'r gwagle theatrig a hefyd ei ddadstrwythuro. Gallwn weld ei photensial cyffrous o'i llwyfannu."

Gyrfa

Ar ôl graddio, gweithiodd Hefin fel actor mewn amryw o brosiectau theatr-mewn-addysg cyn symud i Stratford-upon-Avon i weithio gyda'r Royal Shakespeare Company, lle cafodd y cyfle gwerthfawr o wylio meistri wrth eu gwaith mewn sefydliad creadigol byd-enwog.

Yna treuliodd amser yn Llundain er mwyn dilyn astudiaethau pellach yng ngwaith Shakespeare yn LAMDA. Ers dychwelyd i Gymru, mae wedi gweithio i gwmnïau amrywiol yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a BBC Worldwide. Erbyn hyn mae'n byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio i Ganolfan Mileniwm Cymru ochr yn ochr â pharhau â'i waith ysgrifennu a theatr.

Mae ei ddiddordebau eraill yn cynnwys cyfansoddi a chanu'r piano, arlunio, ymgolli ym myd natur, darllen, ffilm a mynychu'r theatr.