Cwmni dŵr potel Princes Gate 'yn niweidio'r amgylchedd'

  • Cyhoeddwyd
Princes Gate

Mae cwmni dŵr potel Princes Gate wedi gwadu honiadau eu bod nhw'n niweidio'r amgylchedd ger eu ffatri.

Yn ôl tirfeddianwyr ac amgylcheddwyr lleol, mae tir yn suddo a ffynhonnau dŵr naturiol yn sychu ger y safle yn Sir Benfro.

Y llynedd fe gyhoeddodd y cwmni y bydden nhw'n ehangu er mwyn cynhyrchu gwerth hyd at filiwn o boteli y dydd.

Ond mae rhai trigolion lleol wedi cwyno wrth Cyfoeth Naturiol Cymru fod hyn yn amharu ar eu cyflenwad dŵr nhw.

'Lladrata dŵr'

Dywedodd Malcolm McPhee, sydd yn byw yn Princes Gate, ei fod wedi cysylltu â'r asiantaeth er mwyn cwyno bod lefelau trwythiad y dŵr wedi disgyn a bod ffynhonnau yn sychu.

"Dw i'n meddwl fod beth sy'n digwydd yma yn ladrad dŵr ar raddfa ddiwydiannol. Mae fy ffrindiau a fy ngydnabod, ffermwyr a physgotwyr i gyd yn cwyno bod ganddyn nhw dir yn suddo a dŵr yn cael ei golli," meddai.

Mae'r dŵr ffynnon naturiol yn ardal y ffatri ger Arberth hefyd yn bwydo nifer o'r nentydd lleol y mae tirfeddianwyr, ffermwyr a chwarel lleol yn ei ddefnyddio.

"Dydyn ni ddim yn gofyn i bobl roi'r gorau i fotelu a gwerthu dŵr neu ei dynnu o'r ddaear mewn unrhyw ffordd," meddai Mary Sinclair o Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig.

"Beth rydyn ni eisiau yw bod golwg iawn yn cael ei gymryd ar yr amgylchedd a bod terfynnau'n cael eu gosod fel nad yw'r amgylchedd yn sychu."

'Dim bai'

Mae Princes Gate wedi mynnu nad ydyn nhw ar fai fodd bynnag gan mai nid nhw yw'r unig bobl sydd yn tynnu dŵr o'r ddaear yn yr ardal, a'u bod nhw wedi ymgynghori ag arbenigwyr yn y maes.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredoedd y cwmni Endaf Edwards eu bod yn "monitro'r holl ddŵr sydd yn cael ei dynnu, gan fesur ei safon, uchder trwythiad a llif er mwyn sicrhau eu bod yn ateb y gofynion uchaf ar gyfer cyfrifoldeb corfforaethol, cymdeithasol ac amgylcheddol".

Ychwanegodd Princes Gate bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud nad oes sail i'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Ond mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru nad ydyn nhw wedi cynnal ymchwiliad am nad oes ganddyn nhw'r pwerau i wneud.

"Ar hyn o bryd nid oes gennym ni reolaeth dros dynnu dŵr o'r ddaear yn ardal Yr Eglwys Lwyd {Ludchurch} gan eu bod nhw y tu hwnt i ofynion trwyddedu, ond fe fydd ein rheolaeth ni'n cael ei ymestyn i'r ardal yn nes ymlaen eleni," meddai Andrea Winterton, Rheolwr Gweithredoedd y De Orllewin Cyfoeth Naturiol Cymru.

"Bydd yn rhaid i unrhyw drwydded fydd yn cael ei roi ein bodloni ni na fydd yn cael effaith andwyol ar yr amgylchedd."