'Brwydrau gwleidyddol' S4C yn effeithio ar 'egni creadigol'

  • Cyhoeddwyd
huw
Disgrifiad o’r llun,
Cadeirydd S4C, Huw Jones (chwith)

Mae'r "brwydrau gwleidyddol" ynghylch dyfodol S4C wedi tynnu sylw'r rheolwyr i ffwrdd o waith y sianel, meddai cadeirydd awdurdod S4C.

Dywedodd Huw Jones bod y "brwydrau" hynny wedi "tynnu oddi ar egni creadigol y corff".

Daeth sylwadau Mr Jones ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol wrth drafod yr adolygiad annibynnol fydd yn cael ei gynnal i ddyfodol y sianel.

Bydd hwnnw'n cael ei gynnal y flwyddyn nesa' yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Diwylliant ar y pryd, John Whittingdale, ym mis Chwefror.

Mae disgwyl i'r adolygiad edrych ar "gylch gwaith, trefniadau llywodraethu a chyllid S4C" yn y dyfodol.

'Tynnu oddi ar egni'

Dywedodd Mr Jones: "Da ni'n gobeithio allan o'r adolygiad yma y daw canllawiau ar gyfer cyllido, ar gyfer natur y gwasanaeth a fydd yn dal dŵr, yn rhoi sefydlogrwydd am ddeng mlynedd a fydd yn golygu na fydd rhaid ail ymladd brwydrau gwleidyddol bob whipstitch pob blwyddyn.

"Yn sicr i ni mae hynny'n beth sy'n tynnu oddi ar egni creadigol y corff ei hun a ddylwn ni ddim ei orfod ei wneud o, ddim mwy na unrhyw ddarlledwr cyhoeddus arall."

Fe wnaeth ailadrodd yr alwad bod angen i'r adolygiad "gadarnhau pwysigrwydd annibyniaeth S4C fel corff".

Ychwanegodd: "Da ni'n gobeithio wrth gwrs y bydd y drafodaeth maes o law yn derbyn argymhellion cadarnhaol os mai felly fyddan nhw ac yn rhoi sicrwydd sy'n cyfateb i'r sicrwydd mae'r BBC yn ei gael o ddeng mlynedd yn y siarter."