Gwrthdaro tanllyd Corbyn a Smith

  • Cyhoeddwyd
CorbynFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y blaid yn ethol arweinydd ym Mis Medi

Mae Owen Smith a Jeremy Corbyn wedi gwrthdaro yn ffyrnig a'i gilydd yn ystod dadl yng Nghaerdydd nos Iau.

Bu'r ddau yn ymddangos mewn dadl arbennig a drefnwyd gan y Blaid Lafur wrth i'r ddau gystadlu am arweinyddiaeth y blaid.

Fe gyhuddwyd Mr Corbyn gan Mr Smith o fethu â dangos arweiniad effeithiol, ac o fethu sicrhau undod o fewn y blaid.

Yr unig bobl sydd yn elwa o'r rhaniadau yma yw'r Torïaid, meddai Owen Smith.

Mewn ymateb dywedodd Mr Corbyn bod ymddygiad rhai o gefnogwyr Mr Smith wedi bod yn ddwl ac yn blentynaidd.

Ac mewn datganiad pigog dywedodd wrth Mr Smith: "Sut alli di gwyno am ddiffyg undod pan nes di ymddiswyddo?"

Bu'r ddau yn dadlau hefyd am yr Undeb Ewropeaidd - ac fe gyhyddwyd Mr Corbyn gan Mr Smith o beidio gwneud digon i ymgyrchu yn erbyn Brexit.

Bu'r ddau yn anghytuno hefyd ynglŷn â diarfogi niwclear, gyda Mr Corbyn yn dweud bod gan Brydain ddyletswydd foesol i ddiarfogi.

Mewn ymateb dywedodd Mr Smith fod yn rhaid diarfogi ar y cyd a gwledydd eraill. Yn ôl Smith roedd safbwynt yr arweinydd Llafur yn naïf - doedd e ddim yn gredadwy, meddai.

Roedd yna addewidion ynglŷn â Chymru hefyd. Addawodd Owen Smith £10bn ar gyfer prosiectau isadeiledd yng Nghymru a chynydd mewn gwariant o £4% yn flynyddol ar y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Dywedodd Jeremy Corbyn y byddai yn gwneud pob dim posib i achub gwaith dur Port Talbot.

Wrth gloi y drafodaeth dywedodd Mr Smith eu bod yn cytuno ar lawer o bethau - ond meddai "Mae'n rhaid i ni ennill Jeremy -mae'n rhaid i ni ffurfio llywodraeth yn San Steffan."

Hawliodd Mr Corbyn y byddai'n medru ennill Etholiad Cyffredinol - os ydyn nhw fel plaid yn medru cynnig rhywbeth gwahanol i'r Ceidwadwyr.

Mae aelodaeth Llafur ar gynnydd meddai, ac mae angen i bawb gael hyder y bwriad i gynnig "tegwch i bawb".