Diwrnod anodd i Forgannwg

  • Cyhoeddwyd
nick selman

Roedd ail ddiwrnod y gêm bencampwriaeth yn erbyn Sir Northants yn Abertawe yn un anodd i Forgannwg.

Dechreuodd yr ymwelwyr y dydd ar 108 am 4 wedi diwrnod cyntaf a ddioddefodd oherwydd y tywydd, ond daeth cyfraniadau sylweddol gan Laurie Evans (74), Saif Zaib (65hfa) a Rory Kleinveldt (91) wrth i Nnorthants gyrraedd 321 ar ddiwedd eu batiad cyntaf.

Er i Forgannwg ymateb drwy sgorio dros hanner cant am y wiced gyntaf, fe aeth pethau ar chwâl yn llwyr wedyn gyda Will Bragg, Jacques Rudolph, Aneurin Donald a David Lloyd ond yn sgorio pum rhediad rhyngddyn nhw.

Yn ffodus i'r tîm cartref roedd Nick Selman wedi aros i mewn tra bod eraill yn methu o'i gwmpas, a phan ddaeth Andrew Salter i'r llain fe gafwyd partneriaeth well tua diwedd y dydd.

Pan ddaeth y chwarae i ben roedd Morgannwg wedi cyrraedd 139 am 5 wiced - 182 y tu ôl i gyfanswm batiad cyntaf Northants.