Cyflwyno cais dadleuol am 158 o dai

  • Cyhoeddwyd
bodlondebFfynhonnell y llun, Meirion/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys Cyngor Conwy

Mae cais cynllunio dadleuol wedi ei gyflwyno i Gyngor Conwy i godi dros gant a hanner o dai ar dir parc busnes Abergele.

Yn wreiddiol, roedd gobeithion uchelgeisiol ar gyfer y safle ond prin ydi'r busnesau sydd wedi ymsefydlu yno. Yn ôl rhai sy'n byw gerllaw, mi fyddai codi tai yno yn rhoi gormod o bwysau ar adnoddau ac yn creu rhagor o dagfeydd traffic yn y dref.

Roedd yna fwriad unwaith i godi parc gwyddoniaeth ar y safle, ond ddigwyddodd hynny ddim, a phrin ydi'r cwmnïau sydd wedi sefydlu yno.

Mae cwmni MacBryde Homes wedi cynnig cais i godi stad o dai, a fydd yn ôl y cwmni yn cyfoethogi'r safle datblygu.

158 o dai sydd yn y cais cynllunio. Gyda dros 150 o dai mi allai dros 600 o bobl symud i fyw yma, ac mi fyddai hynny yn achosi trafferthion mawr i'r dref yn ôl rhai.

Mi fyddai'r niferoedd yma yn gymwys felly i fod yn rhan o gynllun datblygu lleol Cyngor Conwy.

Fe ddywed Cyngor Conwy y bydd y cais yn mynd drwy'r broses gynllunio maes o law, ond does dim dyddiad eto i'r cyngor drafod y mater.