Lluniau'r Steddfod: Dydd Gwener // The National Eisteddfod: Friday's Pictures

  • Cyhoeddwyd

Roedd Gorsedd y Beirdd i'w gweld yn ei holl gogoniant ar ddydd Gwener yn Y Fenni. Lucy Roberts yw ffotograffydd gwadd y diwrnod ar Cymru Fyw. Cofiwch y gallwch wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

A wonderful sunny day in Abergavenny to enjoy the Gorsedd proceedings in all its splendour. Our guest photographer on Friday was Lucy Roberts. You can also watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Elin Maher, ar y dde, yn cael ei derbyn i'r Orsedd heddiw // Annette, Efa and Elin - three generations of the same family took part in the Gorsedd ceremony today
Disgrifiad o’r llun,
Gwalltiau'r merched yn ddigon o ryfeddod // The flower girls line up for the ceremony
Disgrifiad o’r llun,
Gwynach na gwyn // Someone's been busy washing and ironing those crisp white robes!
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr actor a gweinidog Gwyn Elfyn ei dderbyn i'r Orsedd heddiw // Minister and former Pobol y Cwm actor, Gwyn Elfyn became a member of the Gorsedd today
Disgrifiad o’r llun,
Eisteddfod llawn lliw! // A quick chat before the ceremony begins
Disgrifiad o’r llun,
Yr Archdderwydd Geraint Llifon // The Archdruid Geraint Llifon
Disgrifiad o’r llun,
Dewi Corn a Paul Corn Cynan // Trumpeters Dewi and Paul
Disgrifiad o’r llun,
Dawns y Blodau // The Flower Dance
Disgrifiad o’r llun,
Archdderwydd y dyfodol? // The future Archdruid?
Disgrifiad o’r llun,
Morwyn y Fro yw Rebecca Rhydderch-Price o'r Fenni // Rebecca Rhydderch-Price is Maid of the Area
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r aelodau sy'n gwisgo gwyrdd yn arbenigo ym myd y celfyddydau // Gorsedd members who wear green specialise in the arts
Disgrifiad o’r llun,
Ffion Haf yn canu Gweddi'r Orsedd // Singing the Gorsedd prayer
Disgrifiad o’r llun,
Cyflwyno aelodau newydd // New members being welcomed to the Gorsedd
Disgrifiad o’r llun,
Dathlu'r diwrnod mawr! // A day for celebration!
Disgrifiad o’r llun,
Yr Archdderwydd yn seremoni'r cadeirio // The Archdruid addresses the audience at the chairing ceremony in the main pavilion
Disgrifiad o’r llun,
Y bardd buddugol yn codi // The winning bard rises to his feet
Disgrifiad o’r llun,
Aneirin Karadog yw bardd cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol 2016 // The chairing of the bard - Aneirin Karadog
Disgrifiad o’r llun,
Gwên o glust i glust // All smiles!