Y goreuon o luniau'r wythnos // Our pick of the week's top photos

  • Cyhoeddwyd
Mae'n ddiwrnod mawr i'r bandiau pres heddiw a dyma fand Saint Athan yn paratoi i fynd ar y llwyfan // RAF St Athan Voluntary Band get ready to take centre stage
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dydd Sadwrn cynta'r Eisteddfod yn ddiwrnod mawr i'r bandiau pres // RAF St Athan Voluntary Band get ready to take centre stage
Disgrifiad o’r llun,
Cipiodd aelodau niferus Clwb Canu Cas-gwent galonnau'r dorf gyda'u perfformiad brwdfrydig ar brif lwyfan yr Eisteddfod ddydd Sul // Eisteddfod newcomers Chepstow Community Choir stole the show with their rousing repertoire on the main stage on Sunday
Disgrifiad o’r llun,
Trueni nad oes ymbarél sbâr // The procession of the Gorsedd of Bards crossed the Eisteddfod field on a wet Monday morning
Disgrifiad o’r llun,
Bardd buddugol y Goron yn codi // The winning bard rises to her feet in the crowing ceremony on Monday
Disgrifiad o’r llun,
Cefn llwyfan ar ddiwedd y seremoni // And... relax!
Disgrifiad o’r llun,
Gruff ac Angharad yn mwynhau yn yr haul // Make hay while the sun shines
Disgrifiad o’r llun,
"Fyddai nôl rwan, jyst angen mynd i gasglu medal" // Guto Dafydd prepares to go on stage to receive the Daniel Owen Memorial prize
Disgrifiad o’r llun,
Hunlun Guto Dafydd gyda'r beirniaid // Winner Guto Dafydd with adjudicators Fflur Dafydd, Jon Gower and Gareth F Williams
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Eurig Salisbury ei dywys o gwmpas y Maes ar ôl y seremoni ddydd Mercher // A chance for people around the Maes to congratulate Prose Medal winner Eurig Salisbury after the ceremony on Wednesday
Disgrifiad o’r llun,
Munud i feddwl ac i werthfawrogi'r darluniau yn Y Lle Celf // Admiring the art work
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jessie o'r Fenni yn mwynhau ei frecwast hufen iâ tu fas y Lle Celf // You can never have too much ice cream
Disgrifiad o’r llun,
Un o gystadleuwyr hynaf yr Eisteddfod, Helena Jones o Aberhonddu, wnaeth gymryd rhan yn y gystadleuaeth Llefaru Unigol // At almost 100 years of age, Helena Jones was one of the oldest competitors to appear on the main Pavilion stage
Disgrifiad o’r llun,
Archdderwydd y dyfodol? // The future Archdruid?
Disgrifiad o’r llun,
Y corau meibion yn ymgynnull gefn llwyfan // Members of Côr Meibion Mynwy sharing a story
Disgrifiad o’r llun,
Dathlu'r diwrnod mawr! // A day for celebration!
Disgrifiad o’r llun,
Yr Archdderwydd yn seremoni'r cadeirio // The Archdruid addresses the audience at the chairing ceremony in the main pavilion
Disgrifiad o’r llun,
Gwên o glust i glust // All smiles! Aneirin Karadog won the Chair at this year's Eisteddfod.