Arweinydd UKIP i gael ei ddiarddel

  • Cyhoeddwyd
UKIP
Disgrifiad o’r llun,
Nathan Gill a'i gyfeillion yn y Cynulliad

Mae Pwyllgor Gwaith UKIP wedi rhybuddio eu harweinydd yng Nghymru, Nathan Gill, y bydd yn cael ei ddiarddel o'r blaid os nad yw'n ildio un o'i seddi etholedig erbyn dydd Sul.

Fe etholwyd Mr Gill i Senedd Ewrop y llynedd, ac yn gynharach eleni fe'i etholwyd i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae UKIP yn ganolog - a'i gydweithwyr ym Mae Caerdydd - wedi dweud wrtho y dylai roi'r gorau i un o'r swyddi.

Mae llefarydd Mr Gill wedi dweud wrth BBC Cymru nad oes ganddo unrhyw fwriad i ymddiswyddo.

Fe ddisgrifiodd y pwysau arno gan UKIP yn ganolog fel dylanwad "gwrth-ddemocrataidd" a "maleisus".

Dywedodd Mr Gill y byddai creu isetholiad Ewropeaidd yn gostus.

Hawliodd hefyd nad oedd yn derbyn dau gyflog, a'i fod yn arbed arian i'r trethdalwr.

Mae Neil Hamilton, arweinydd grŵp UKIP yn y Cynulliad, a phedwar AC arall o'r blaid wedi dweud y dylai Mr Gill ymddiswyddo o'r Cynulliad os nad yw'r rhoi'r gorau i'w swydd yn Senedd Ewrop.

Bydd Pwyllgor Gwaith y blaid yn cwrdd dydd Llun, ac fe allai'r pwyllgor gadarnhau'r penderfyniad i ddiarddel Mr Gill bryd hynny os nad yw'n ildio i'w gofynion.

Mae un o wrthwynebwyr Mr Gill, cadeirydd dros dro y blaid Chris Smart, o'r farn bod Mr Gill wedi cael ei wahardd yn barod.

Dywedodd Mr Smart : "Fel rwy'n deall pethau byddai ei ddiarddeliad yn digwydd yn awtomatig heddiw.

"Fe ges i ohebiaeth neithiwr gan y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol yn dweud y byddai yn awtomatig.

"Ar Orffennaf 31 fe benderfynodd y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol ddiarddel Nathan Gill o aelodaeth y blaid, yn weithredol o Awst 7fed, os nad yw yn ymddiswyddo naill ai ei swydd AC neu ei swydd AS Ewropeaidd."