Gweinidog y Gymraeg yn addo newid agwedd

  • Cyhoeddwyd
Alun Davies
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Alun Davies y byddai yn cyflwyno targedau pendant i gefnogi'r Gymraeg

Mae Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi dweud bod angen i Lywodraeth Cymru newid eu hagwedd tuag at y Gymraeg, ac ystyried yr iaith ym mhob agwedd o waith y llywodraeth.

Yn siarad ar raglen Sunday Supplement ar BBC Radio Wales, dywedodd y dylai'r llywodraeth "newid eu hagwedd" ac "ymgorffori'r Gymraeg ymhob maes polisi".

Dywedodd y dylai'r llywodraeth ystyried cefnogaeth economaidd yn benodol i gymunedau Cymraeg er mwyn cefnogi'r defnydd o'r iaith.

"Mae angen tynnu'r Gymraeg allan o'r adran yn y llywodraeth sydd yn delio a'r Gymraeg a'i chynnwys yng ngwaith pob adran," meddai.

Dywedodd hefyd y bod angen cefnogi'r defnydd o'r Gymraeg mewn ysgolion ac mewn dysgu Cymraeg ar gyfer oedolion.

Yn ôl Mr Davies roedd hi'n "ffeithiol gywir" bod darpariaeth Cymraeg i oedolion wedi wynebu toriadau yn ddiweddar, ond roedd angen edrych o'r newydd ar sut i gefnogi'r Gymraeg.

Yn ystod yr Eisteddfod yn Y Fenni fe gadarnhaodd y llywodraeth eu hymrwymiad tuag at gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn o bobol erbyn 2050.

Bu'n trafod hefyd sylwadau'r Archdderwydd ynglŷn â pheidio derbyn carfan pêl-droed Cymru i'r Orsedd oherwydd y rheol Gymraeg.

Dywedodd mai "stori wneud" oedd y cyfan ac y dylai'r cyfryngau, a'r BBC yn benodol, fod yn fwy cyfrifol ynglŷn â chreu helynt yn ystod wythnos yr eisteddfod ynglŷn â'r Gymraeg.