Parhau i chwilio am ddau fachgen yn y môr yng Ngwynedd

  • Cyhoeddwyd
Barmouth Beach

Mae'r chwilio am ddau fachgen aeth ar goll yn y môr ger traeth y Bermo yng Ngwynedd yn parhau ar ôl i dimau achub atal eu hymdrechion yn gynharach.

Fe wnaeth timau achub roi'r gorau i chwilio am y bechgyn, sydd wedi eu henwi'n lleol fel Waseem Muflihi, 15, a Yahya Mohammed, 14, ddydd Llun wrth aros am "yr amodau llanw gorau".

Daeth y galwadau cyntaf i'r gwasanaethau brys yn dilyn pryderon bod nifer o ymwelwyr o ardal Birmingham mewn trafferth ar lan y môr.

Roedd y ddau fachgen wedi bod yn nofio yn y môr.

'Oedi dros dro'

Cafodd timau achub eu galw am 13:40 brynhawn Sul, ond roedd rhaid rhoi'r gorau i'r chwilio dros nos.

Bu badau achub o Abermaw, Aberdyfi a Fairbourne yno, yn ogystal â dau hofrennydd achub, ond roedd rhaid rhoi'r gorau i chwilio'r môr am 10:15 fore dydd Llun.

Mae'r timau wedi parhau nos Lun.

Zaid Hassan o Gymdeithas Cymuned Yemen yn Birmingham wnaeth helpu i drefnu'r trip, a dywedodd bod dau deulu o dras Somalïaidd a bod y gweddill o dras Yemenïaidd.

Dywedodd bod y bachgen 15 oed o dras Yemenïaidd a'r llall o dras Somalïaidd.

'Mewn sioc'

Dywedodd bod y grŵp wedi dod at ei gilydd i fwynhau'r diwrnod, ond nad oedd hynny wedi para yn hir.

"Ar ôl awr, roedd dau fachgen yn y môr yn cael trafferth dod allan a doedden nhw methu.

"Roedd nifer o'r gymuned yn ceisio'u helpu ond roedd y gwynt a'r tonnau yn gryf a doedden nhw methu gwneud llawer."

Ychwanegodd: "Rydyn ni mewn sioc, mae'n drasiedi ac rydyn ni'n drist iawn i'r teuluoedd."

Osgoi'r traeth

Ar ôl atal y chwilio brynhawn Llun, dywedodd David Baily o'r RNLI: "Ar hyn o bryd mae oedi dros dro yn y chwilio gan ein bod ni'n aros am yr amodau llanw gorau..."

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud y dylai'r cyhoedd gynorthwyo'r gwasanaethau brys drwy osgoi ymweld â'r traeth.

Am 18:30 nos Sul roedd rhaid rhoi'r gorau i'r gwaith chwilio yn y môr am y tro wrth i'r timau achub ganolbwyntio eu hymdrechion ar y traeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwylwyr y Glannau: "Yn drist, mae dau fachgen, 14 oed a 15 oed, yn parhau i fod ar goll."