Dyfodol Nathan Gill yn nwylo aelodau UKIP yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
gill

Bydd aelodau UKIP yng Nghymru yn penderfynu a ddylai Nathan Gill gael parhau yn Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol Ewrop.

Roedd pwyllgor y blaid wedi bygwth diarddel yr arweinydd yng Nghymru os nad oedd yn ymddiswyddo o un o'r ddwy rôl.

Ond daeth y pwyllgor i'r casgliad ddydd Llun y dylai'r aelodau ar lawr gwlad yng Nghymru bleidleisio ar y mater.

Dywedodd cadeirydd UKIP, Paul Oakden, mai dyna oedd y peth cywir i'w wneud.

Ni wnaeth Mr Gill ymateb i'r cais i gamu o'r neilltu ddydd Llun felly cafodd ei ddiarddel am gyfnod o'r blaid.

Ond fe bleidleisiodd y pwyllgor gwaith o blaid ei ailbenodi gan benderfynu rhoi'r gair olaf i'r aelodau.

"Mae'r pwyllgor gwaith yn credu, fel y rwyf i, mai'r aelodau yng Nghymru yw'r bobl orau i wneud y penderfyniad hwn," meddai Mr Oakden.

"Byddaf yn penderfynu nawr sut i wneud hyn yn deg, mewn ffordd lân cyn gynted ac sy'n bosib."