Lliwio dŵr i atal nofwyr chwarel

  • Cyhoeddwyd
chwarel
Disgrifiad o’r llun,
Dŵr du i geiso atal nofio peryglus

Mae cwmni adnoddau adeiladu wedi ychwanegu lliw du i bwll hen chwarel yn Sir Y Fflint mewn ymgais i atal pobl rhag mynd yno i nofio.

Dywed rheolwyr cwmni Hanson, sydd â phum chwarel ar draws Gogledd Cymru, eu bod yn cymryd y cam "anarferol" yn eu hen chwarel galchfaen yng Nghilcain, ger Yr Wyddgrug, ar ôl gofyn i Heddlu'r Gogledd gynnal archwiliad diogelwch yno am fod nifer o bobl yn tresbasu.

Yn ôl Hanson, dyw'r lliw sy'n cael ei ychwanegu i'r dŵr ddim yn niweidiol i'r amgylchedd, ac fe fydd rheolwyr yn ystyried ymestyn yr arbrawf yng Nghilcain i safleoedd eraill pe bae'n llwyddo yn fanno.

Mae'r cwmni a'r heddlu yn cydweithio ar ymgyrch yn annog plant a phobl ifanc i gadw draw o byllau chwarel yn ystod gwyliau'r haf.

Peryglon cudd

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Jane Banham, pennaeth Diogelwch Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru: "Yn anffodus dros y blynyddoedd, rydym wedi cael achosion trasig yn y rhanbarth lle mae pobl wedi mynd i drafferthion ar ôl mentro i byllau chwarel."

"Mae'r dŵr yn hynod o oer, ac mae'r peryglon cudd yn enfawr."

Ychwanegodd bod y pyllau'n gallu bod hyd at 60 medr o ddwfn, a bod ochrau serth chwareli'n gwneud hi'n anodd iawn i ddringo o'r dŵr.

Yn ôl y cwmni, mae tresbaswyr o bob oedran yn anwybyddu'r arwyddion yn rhybuddio'r cyhoedd ynglŷn â'r peryglon, ac mae rhai wedi mynd ag offer gyda nhw i dorri ffensys a chloeon er mwyn cael mynediad i'r chwarel.

Dywedodd rheolwr cyffredinol Hanson yng ngogledd Cymru, Simon Day: "Rydym wedi gwneud llawer o waith yma o ran arwyddion a ffensys ychwanegol, ond roedd pobl yn parhau i'w hanwybyddu.

"Fel cwmni felly, rydym yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd, sef rhoi lliw yn y dŵr. Roedd y pwll yn arfer bod yn wyrddlas trofannol. Bellach mae'r dŵr yn llawer llai deniadol."