£160,000 i ddatblygu safle Sioe Môn i'r dyfodol

  • Cyhoeddwyd
SioeFfynhonnell y llun, Cymdeithas Amaethyddol Môn

Wrth i hyd at 60,000 o bobl heidio i Sioe Môn ger Gwalchmai dros y deuddydd nesaf, mae'r trefnwyr wedi dweud y bydd £160,000 yn cael ei wario ar ddatblygu safle'r sioe ar gyfer y dyfodol.

Mae'r sioe flynyddol yn ganolbwynt i fywyd amaethyddol yr ynys, a Chymdeithas Amaethyddol Môn sy'n gyfrifol am y gwaith o baratoi'r 'Primin', fel y caiff ei galw'n lleol.

Gobaith y trefnwyr ydi datblygu'r safle dros y blynyddoedd nesaf ar ôl derbyn £100,000 o grant, gan wella'r isadeiledd a chreu estyniad i'r pafiliwn.

'Mwy o gyfleusterau'

Dywedodd Is-Gadeirydd Cymdeithas Amaethyddol Môn, Nia Medi Williams, wrth BBC Cymru Fyw: "Da ni wedi bod yn ddigon ffodus i gael arian grant drwy gwmni Magnox a trwy'r Ymddiriedolaeth Elusennol yma yn Sir Fôn, a wedyn be da ni'n wneud hefo'r arian yma ydi rhoi estyniad ar yr hen bafiliwn sydd ganddo ni a gobeithio cael mwy o gyfleusterau yno, yn cynnwys toiledau a mwy o le i'r gwartheg yn ystod y sioe.

"Mi fydd y Gymdeithas ei hun yn rhoi arian i mewn ar ffurf match-funding hefyd o £60,000."

Yn ogystal â'r buddsoddiad yma, mae'r Gymdeithas yn gobeithio denu arian ychwanegol drwy Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru yn y flwyddyn nesaf.

Ffynhonnell y llun, Cymdeithas Amaethyddol Môn
Ffynhonnell y llun, Cymdeithas Amaethyddol Môn

Gobaith y Gymdeithas yw y bydd y buddsoddiad yn arwain at gynnal mwy o weithgareddau a digwyddiadau ar y safle ar hyd y flwyddyn, digwyddiadau fel yr ardal i gefnogwyr gafodd ei gynnal yno yn ystod Euro 2016.

Dywedodd Nia Medi Williams: "Roedd o'n dda ein bod wedi cael Fanzone Euro 2016 yma hefyd - yr un cyntaf yng ngogledd Cymru ac fe ddaeth na rhyw 1,000 o bobl yma ar y ddwy noson.

"Mae'n dda ein bod wedi gallu ei drefnu ar gymaint o fyr rybudd. Roedd o'n galonogol iawn i weld pobl leol yn cefnogi y cae a phobl leol eisiau trefnu rhywbeth ar y maes."

Gwaith paratoi

Mae'r paratoadau ar gyfer y sioe flynyddol a'r sioe aeaf ar y safle yn golygu gwaith i'r trefnwyr drwy gydol y flwyddyn: "Mae'r gwaith paratoi rownd y flwyddyn. Da ni'n cychwyn fwy neu lai ym mis Medi ar gyfer y sioe flwyddyn nesaf. Da ni wedi cael ymholiadau yn barod ar gyfer beth fydd y dyddiadau ar gyfer 2017."

"Mae wedi bod yn brysur ofnadwy yma dros y dyddiau diwethaf ond mae bob dim i'w weld yn ei le. Da ni'n gobeithio y bydd na rhywbeth o gwmpas 58,000 o bobl yn dod yma."

Fe wnaeth y gymdeithas gynnal sioeau blynyddol am y tro cyntaf yn 1872, ac erbyn heddiw mae'r digwyddiad wedi datblygu ar safle 136 o aceri.

Yn ogystal â bod yn llwyfan i arddangos anifeiliaid, mae gan y sioe bafiliwn siopa, arddangosfeydd crefft a hefyd arddangosfeydd llysiau a blodau.