Cwest: Anaf pen yn gyfrifol am farwolaeth Ryan Draper

  • Cyhoeddwyd
Draper

Cafodd dyn a fu farw wrth gerdded ar hyd ffordd gyda'i gariad anafiadau difrifol i'w ben, yn ôl tystiolaeth mewn cwest i'w farwolaeth.

Bu farw Ryan Ashley Draper, 27 o Gaerwys, ar ffordd y B5122 ger Caerwys yn gynnar ar 30 Gorffennaf wedi iddo gael ei daro gan fan.

Cafodd dyn 42 oed ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ac o achosi anaf drwy yrru'n beryglus, ac fe gafodd ei ryddhau ar fechnïaeth yn ddiweddarach.

Yn ystod gwrandawiad byr yn Rhuthun, dywedodd Crwner Dwyrain a Chanolbarth Gogledd Cymru John Gittins, fod patholegydd y Swyddfa Gartref Dr Brian Rodgers wedi penderfynu mai achos marwolaeth Mr Draper oedd anaf difrifol i'w ben.

Mae cariad Mr Draper yn parhau i dderbyn triniaeth yn yr ysbyty.

Cafodd y cwest ei ohirio tra bod ymchwiliad yr heddlu yn parhau.