Ail-ddechrau'r chwilio am ddau fachgen yn y môr yng Ngwynedd

  • Cyhoeddwyd
Barmouth Beach

Mae timau achub wedi dechrau chwilio eto am ddau fachgen sydd ar goll yn y môr ger traeth y Bermo yng Ngwynedd.

Roedd y bechgyn, Waseem Muflihi, 15, a Yahya Mohammed, 14, yn rhan o grŵp o ymwelwyr o Birmingham i'r ardal ddydd Sul.

Cafodd timau achub eu galw am 13:40 i adroddiadau bod y ddau mewn trafferth yn y môr.

Er i fadau achub chwilio brynhawn Sul a dydd Llun, nid yw'r bechgyn wedi eu darganfod eto.

Ddydd Mawrth fe fydd tri o dimau gwylwyr y glannau yn chwilio ar droed yn ardaloedd Y Bermo, Harlech a Chricieth.

Fe ddechruoedd y chwilio am 07:30, sef adeg y llanw isel.

Zaid Hassan o Gymdeithas Cymuned Yemen yn Birmingham wnaeth helpu i drefnu'r trip, a dywedodd bod y bachgen 15 oed o dras Yemenïaidd a'r llall o dras Somalïaidd.

Ychwanegodd: "Rydyn ni mewn sioc, mae'n drasiedi ac rydyn ni'n drist iawn i'r teuluoedd."