Dwyn £70,000 gan glwb nos i ddial am weithio oriau hir

  • Cyhoeddwyd
RetroFfynhonnell y llun, Google

Mae dyn 23 oed wedi cael ei garcharu am chwe mis am ddwyn bron i £70,000 gan glwb nos yng Nghaerdydd er mwyn dial am orfod gweithio oriau hir.

Fe wnaeth Jordan Rowlands o Gelligaer ger Caerffili ffugio ad-daliadau i gwsmeriaid, gan ddefnyddio'r arian i dalu am fywyd moethus.

Roedd yn dwyn tua £3,000 y mis cyn i reolwyr clwb Retro sylweddoli eu bod yn gwneud llai o arian yn ystod ei sifftiau.

Fe wnaeth Rowlands gyfaddef yn Llys y Goron Caerdydd i ddwyn yr arian.

Roedd wedi gwadu dwyn pan gafodd ei gwestiynu gan reolwyr y clwb, ond cyfaddefodd yn hwyrach i gymryd £69,137 dros 19 mis.