Rhoi'r gorau i chwilio am fechgyn ar goll yn y môr

  • Cyhoeddwyd
Chwilio

Mae timau achub a Gwylwyr y Glannau wedi rhoi'r gorau i'r gwaith o chwilio am ddau fachgen sydd ar goll yn y môr ger traeth y Bermo yng Ngwynedd.

Roedd y bechgyn, Waseem Muflihi, 15, a Yahya Mohammed, 14, yn rhan o grŵp o ymwelwyr o Birmingham i'r ardal ddydd Sul.

Dywedodd Zaid Hassan o Gymdeithas Cymuned Yemen yn Birmingham, wnaeth helpu i drefnu'r trip, bod y bachgen 15 oed o dras Yemenïaidd a'r llall o dras Somalïaidd.

Dywedodd Mr Hassan wedi'r digwyddiad: "Rydyn ni mewn sioc, mae'n drasiedi ac rydyn ni'n drist iawn i'r teuluoedd."

Fe wnaeth tîm achub Gwylwyr y Glannau o Gricieth chwilio'r ardal yn ystod llanw isel fore dydd Mawrth, ac fe fydd timau achub o'r Bermo a Harlech yn parhau ar batrôl cyffredinol yn yr ardal ond mae'r gwaith penodol o chwilio am y bechgyn wedi dod i ben.

Dywedodd llefarydd ar ran Asiantaeth Gwylwyr y Glannau: "Mae'r ymdrech ddwys o chwilio ar dir, môr ac o'r awyr am ddau fachgen yn eu harddegau oedd wedi eu gweld yn y dŵr ger y Bermo am y tro diwethaf ar ddydd Sul 7 Awst wedi dod i ben.

"Bydd swyddogion achub gwasanaeth Gwylwyr y Glannau yn parhau ar batrôl yn yr ardal."