Cyhuddo dyn o geisio llofruddio dynes yn Y Barri

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae dyn 63 oed wedi cael ei gyhuddo o geisio llofruddio yn dilyn ymosodiad difrifol mewn tŷ ym Mro Morgannwg.

Dywedodd yr heddlu bod yr ymosodiad wedi digwydd ar Heol Glanmor yn Y Barri am 21:15 ar 4 Awst.

Fe wnaeth Raymond O'Connell o Benarth ymddangos o flaen Llys Ynadon Caerdydd ar 6 Awst a chafodd ei gadw yn y ddalfa nes ei ymddangosiad nesaf yn Llys y Goron y ddinas ar 2 Medi.

Mae'r ddynes 54 oed yn parhau yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol.