Lluniau Sioe Môn: Mawrth

  • Cyhoeddwyd
sioe

Mae Sioe Môn ymhlith un o uchafbwyntiau'r calendr amaethyddol yng Nghymru. Dewch i gael golwg ar y gweithgareddau ar faes y sioe ym Mona:

Disgrifiad o’r llun,
Oes gafr eto?
Disgrifiad o’r llun,
Prysuro yn y cylch cystadlu
Disgrifiad o’r llun,
Todd a Mae, dau gi defaid yn cael ci-polwg ar y cystadlu
Disgrifiad o’r llun,
Mae David Evans o Drelogan ger Treffynnon wedi dod i gefnogi ei gymydog J Elwy Davies (dde) sy'n cystadlu gyda'i ddofednod
Disgrifiad o’r llun,
Ydy'r beirniaid wedi eu plesio?
Disgrifiad o’r llun,
Mae Aled Hughes yn edrych ymlaen i gael asesu moch Môn ar ôl ei raglen ar BBC Radio Cymru
Disgrifiad o’r llun,
"O leia' meeee hi'n braf!"
Disgrifiad o’r llun,
Gwlad y Gwlân - Gwehyddwyr Gwynedd yn arddangos yr hen grefft draddodiadol
Disgrifiad o’r llun,
Elfyn Jones o Lantrisant, Ynys Môn a Medwyn Williams o Nefyn yn rhoi'r byd yn ei le
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pysgod yn edrych yn ddigon da i'w bwyta!
Disgrifiad o’r llun,
Pwy ydy'r dyn dieithr yma tybed?
Disgrifiad o’r llun,
Llwyddiant i hogiau Fferm Penrhos, Bodedern, a'u grŵp o wartheg Ayreshire
Disgrifiad o’r llun,
Lona Roberts o Ddolwyddelan gyda'i wyrion Steffan a Sion
Disgrifiad o’r llun,
Wil Williams gydag Irene y fuwch fuddugol
Disgrifiad o’r llun,
Gwers mewn marchogaeth ar un ochr o'r cyfrwy (side saddle)
Disgrifiad o’r llun,
Mia ac Ela o Ynys Môn yn cael tro ar y peiriannau