Arestio 11 mewn ymchwiliad i dwyll pêl-droed yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Stadiwm Heol VictoriaFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ymchwiliad i gêm yn ymwneud â Chlwb Pêl-droed Port Talbot, yn ôl yr heddlu

Mae 11 o bobl wedi eu harestio ddydd Mercher fel rhan o ymchwiliad i dwyll yn ymwneud â gêm bêl-droed yn Uwch Gynghrair Cymru.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod wyth dyn a tair dynes wedi eu harestio ar amheuaeth o gynllwynio i dwyllo, a'u bod wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Mae'r ymchwiliad yn ymwneud â gêm rhwng Clwb Pêl-droed Port Talbot a Chlwb Pêl-droed Y Rhyl ar 9 Ebrill eleni, a gwybodaeth am batrymau betio.

Fe wnaeth Y Rhyl drechu Port Talbot o 5-0 yn y gêm dan sylw, ac roedd y clwb o'r gogledd ar rediad o 17 gêm heb fuddugoliaeth cyn y canlyniad yma.

Mae'r 11 o bobl i gyd o ardaloedd Abertawe, Port Talbot a Chastell-nedd, a dywedodd yr heddlu eu bod yn cynnwys chwaraewyr, staff ac unigolion cysylltiedig.

Dywedodd Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Jonathan Ford, bod yr arestiadau'n rhan o "broses drylwyr o gasglu tystiolaeth" yn dilyn cydweithio rhwng y gymdeithas, yr heddlu a'r Comisiwn Gamblo.

Ychwanegodd na fydd unrhyw gosbau gan y gymdeithas tra bod ymchwiliad yr heddlu'n parhau.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am honiadau o dwyll yn ymwneud â gemau pêl-droed i gysylltu gyda nhw drwy ffonio 101 neu ffonio Taclo'r Taclau ar 0800 555 111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 1600300674.