Cwmnïau ar barc busnes yn dal i aros am fand-eang ffeibr

  • Cyhoeddwyd
BT

Mae cwmnïau ar Barc Busnes Cross Hands yn cwyno eu bod nhw'n cael eu hanwybyddu wrth i BT uwchraddio'r rhwydwaith i gael cyswllt band-eang cyflym.

Mae rhan o'r parc wedi bod yn aros am gysylltiad cyflymach ers blwyddyn a hanner a rhai o'r rheiny yn defnyddio llinell dros dro.

Cafodd Cyfnewidfa Cross Hands ei huwchraddio yn ystod gwanwyn 2015.

Blwyddyn a hanner yn ddiweddarach, mae rhannau o Barc Busnes Cross Hands dal heb dderbyn band-eang ffeibr.

Mae cwmni Jenkins Garden Machinery ar y Parc Busnes wedi datblygu i gynnig meddalwedd i fusnesau eraill i redeg eu busnes yn fwy effeithiol.

Ond mae cyswllt araf i'r rhyngrwyd a chynnal y busnes yn anodd, yn ôl Gareth Jenkins o'r cwmni.

"Mae'n gwneud fi'n benwan. Ddim yn bell yn unrhyw direction mae'n iawn, mae'r broadband yn gloi iawn," meddai.

"Ond wedyn ar y parc diwydiannol mae e jest standard 6 meg rhywbeth fel 'na ac mae e yn effeithio'r busnes i gyd."

Michael Morgan yw rheolwr cwmni cyfrifiadurol Morgan & Morgan Total IT Solutions.

Mae'n dweud bod rhai o'u cwsmeriaid nhw ar y Parc Busnes wedi buddsoddi mewn llinellau ar les gan BT dros dro er mwyn derbyn cyswllt cyflymach.

"Mae cwpl o gwmnïau nawr sydd wedi decidio bod nhw ffili dala ymlaen 4, 5 mis arall," meddai.

"Mae'n rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth achos mae e yn effeithio eu busnes nhw ac maen nhw wedi gorfod mynd a thalu £500 am ddwy linell."

Mae Mr Morgan yn honni fod BT yn oedi i uwchraddio'r cypyrddau sy'n trosglwyddo'r cysylltiad gan y byddai cwsmeriaid yn talu llai am ddefnyddio'r cyswllt hwnnw na'r llinell ar les.

Ond mewn datganiad mae BT yn gwadu'r honiad. Maen nhw'n dweud bod yna ddau gwpwrdd yn y Parc Busnes, un sydd eisoes wedi ei uwchraddio, ac fe fydd y llall yn cael ei uwchraddio yn yr wythnosau nesa.

Maen nhw hefyd yn dweud bod 4,500 o gartrefi a busnesau'n gallu derbyn band-eang ffeibr o gyfnewidfa Cross Hands ac y bydd mwy o waith yn cael eu gwneud i uwchraddio cypyrddau'r ardal dros yr wythnosau nesaf.