Drama yn gofyn i'r gynulleidfa ymddwyn fel ffoaduriaid

  • Cyhoeddwyd
FfoaduriaidFfynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Mae miloedd o ffoaduriaid wedi bod yn ceisio cyrraedd Ewrop

Mae drama newydd yn cael ei dangos yng Nghaerdydd fydd yn gofyn i'r gynulleidfa ymddwyn fel ffoaduriaid.

Bydd pobl sy'n cyrraedd i weld Swarm yn mynd mewn i ardal deithio yng Nghanolfan Hanes a Chelfyddydau Trebiwt.

Fe benderfynwyd ar y teitl wedi sylwadau David Cameron yn ystod argyfwng y ffoaduriaid. Dyma'r cyfnod pan roedd miloedd yn ceisio cyrraedd Ewrop yn ystod haf 2015.

Bydd aelodau o'r gynulleidfa yn dilyn grŵp o actorion a chast ehangach o'r gymuned leol wrth iddynt geisio cyrraedd man diogel.

Dywedodd Abdul Shayek, cyfarwyddwr artistig cwmni theatr Fio, ei fod yn ceisio creu profiad realistig: "Rydyn ni wedi trio trochi'r gynulleidfa yn y gwaith.

"Er mwyn gwneud hynny, ry'n ni wedi rhoi rôl iddynt, a'u rôl yw eu bod newydd gyrraedd y ganolfan yma, ac maen nhw'n mynd i gael eu prosesu.

"Rwy'n credu bod angen i ni ofyn i ni'n hunain y cwestiwn, 'Beth fyddai'n digwydd pe bai hyn yn digwydd i ni?' Ac rwy'n credu mai dyna be 'da ni'n gobeithio gwneud gyda'r sioe yma."

Mae'r ddrama yn digwydd o fewn ac o amgylch y ganolfan gelfyddydau yn Nhrebiwt, gyda gwersyll ac ystafell feddygol ymhlith y lleoliadau sydd wedi eu creu y tu mewn i'r adeilad.

Daeth y syniad am y ddrama i Shayek ar ôl i brofiadau'r ffoaduriaid hawlio'r bwletinau newyddion yn ystod yr haf y llynedd.

Mae'r actores Christina Dembenezi yn un o bum aelod o'r cast a ymwelodd â chanolfannau ffoaduriaid fel rhan o'u hymchwil cyn y cynhyrchiad: "Fe aethom ni i'r canolfannau i siarad gyda'r ffoaduriaid, ac roedd modd i ni glywed eu profiadau wyneb yn wyneb.

Disgrifiad o’r llun,
Un o'r ymarferion

"Roedd yn ddiddorol iawn clywed eu hanes, ac i glywed gan bobl sy'n gwrthwynebu mewnfudo, a gan eraill sydd o blaid.

"Mae'n rhywbeth sy'n agos iawn at fy nghalon, oherwydd rwy'n dod o deulu o fewnfudwyr."

Bydd Swarm yn un o'r digwyddiadau olaf i gael ei gynnal yn y ganolfan yn Nhrebiwt. Mae gweithgareddau'r ganolfan wedi dod i ben ac mae'r adeilad ar werth ar hyn o bryd.