Lluniau Sioe Môn: Mercher

Mae'r cystadlu yn parhau ar 10 Awst ar faes Sioe Môn ym Mona. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau'r dydd mewn lluniau:

Image caption Roedd Vicky Williams o Gorwen a'i merlyn Beti ymhlith y cystadleuwyr cyntaf fore Mercher
Image caption The Welsh Whisperer ydy hwn nid 'horse whisperer'
Image caption Mae angen tipyn o ddŵr i lanhau'r tarw yma
Image caption "Dalia'n sownd!"
Image caption Edrych yn dda ar ôl 'chydig o waith gyda'r siswrn
Image caption Efan, Ela a Tomos o Dudweiliog yn paratoi i dangos eu defaid North Country Cheviots
Image caption Mwynhau'r cystadlu
Image caption Angen gweld y baaaarbwr?
Image caption Fe enillodd y tarw Henffordd Bodwyn 1 Kakana wobr gyntaf i'w berchennog Cennydd Lewis, Cefn Du Isa, Gaerwen
Image caption Blodau buddugol Brenda Williams o Lanfairpwll
Image caption Cystadlaethau cynnyrch cartref
Image caption Mochyn 'apus
Image caption "Llongyfarchiadau!"
Image caption Cuddio mewn caets
Image caption Y Moniars yn morio
Image caption Darn o gelf neu res o bys?
Image caption Llwyddiant
Image caption Bywyd unig yw bywyd y beirniad