Lluniau Sioe Môn// In Pictures: Anglesey Show

Mae Sioe Môn ymhlith un o uchafbwyntiau'r calendr amaethyddol yng Nghymru. Dewch i gael golwg ar y gweithgareddau ar faes y sioe ym Mona:

The Anglesey Show held on 9-10 August is amongst the highlights of the Wesh farming calendar. Here's a few highlights from the showground in Mona:

Image caption Maes y sioe //Let's the competition begin!
Image caption Oes gafr eto? // Goat to be my time to shine
Image caption Todd a Mae, dau gi defaid yn cael ci-polwg ar y cystadlu // A day off from the farm for the sheepdogs
Image caption David Evans o Drelogan ger Treffynnon a'i gymydog J Elwy Davies // David Evans from Trelogan near Holywell has come to support his neighbour J Elwy Davies who has been exhibiting his poultry
Image caption Ydy'r beirniaid wedi eu plesio? / Are the judges happy?
Image caption "O leia' meeee hi'n braf!" // "Baaah! Let us out!"
Image caption Gwlad y Gwlân - Gwehyddwyr Gwynedd yn arddangos yr hen grefft draddodiadol // Weaving one's way through the wool
Image caption Elfyn Jones o Lantrisant, Ynys Môn a Medwyn Williams o Nefyn yn rhoi'r byd yn ei le // Local farmer Elfyn (left) puts the world to rights with Medwyn from Nefyn
Image caption Mae'r pysgod yn edrych yn ddigon da i'w bwyta! // The fish looks good enough to eat
Image caption Pwy ydy'r dyn dieithr yma tybed? // There can't be a major farming event without the legendary Dai Jones!
Image caption Llwyddiant i hogiau Fferm Penrhos, Bodedern, a'u grŵp o wartheg Ayrshire // Their Ayrshire cattle won first prize for these Bodedern boys
Image caption Lona Roberts o Ddolwyddelan gyda'i wyrion Steffan a Sion
Image caption Mia ac Ela o Ynys Môn yn cael tro ar y peiriannau // Mia and Ela admiring the machinery
Image caption Mae angen tipyn o ddŵr i lanhau'r tarw yma // Will the power washer be strong enough to clean this bull?
Image caption Efan, Ela a Tomos o Dudweiliog yn paratoi i dangos eu defaid North Country Cheviots // Efan, Ela and Tomos from Tudweiliog with their flock of North Country Cheviots
Image caption Cystadleuwyr cynnar// Vicky Williams from Corwen an her pony Beti
Image caption Fe enillodd y tarw Henffordd Bodwyn 1 Kakana wobr gyntaf i'w berchennog Cennydd Lewis, Cefn Du Isa, Gaerwen // Cennydd from Gaerwen felling bullish after winning firts prize with this fine specimen