Cau capel amlosgfa Bangor am dair wythnos i dynnu asbestos

  • Cyhoeddwyd
AmlosgfaFfynhonnell y llun, Google

Bydd capel Amlosgfa Bangor yn cau dros dro rhwng 5 a 24 Medi er mwyn cwblhau gwaith angenrheidiol yn yr adeilad a chael gwared o asbestos.

Dywed Cyngor Gwynedd fod trefnwyr angladdau lleol yn cael eu hysbysu, a bod angen gwneud trefniadau eraill am gyfnod o dair wythnos.

Bydd prif faes parcio'r amlosgfa ar gau hefyd yn ystod y cyfnod yma.

Ni fydd modd cynnal gwasanaethau angladd yn y capel yn ystod y cyfnod, ond gall amlosgfeydd barhau yn yr adeilad os y bydd gwasanaethau yn cael eu cynnal mewn lleoliadau eraill.

Mae amlosgfeydd Bae Colwyn ac Aberystwyth wedi cael gwybod y bydd capel Amlosgfa Bangor ar gau dros dro ac y bydd yn debygol o olygu mwy o angladdau yn eu cyfleusterau.

Gwaith atgyweirio

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd John Wynn Jones: "Mae Amlosgfa Bangor yn gweithio gyda threfnwyr angladdau i ddarparu gwasanaeth proffesiynol ar gyfer teuluoedd yn ystod cyfnod anodd.

"Mae'r cyfleuster wedi bod ar agor ers 1973, ac fel llawer o amlosgfeydd o'r oedran yma, mae angen gwaith atgyweirio er mwyn sicrhau bod y cyfleuster yn cadw at y gofynion priodol.

"Mae pob ymdrech yn cael ei wneud i isafu effaith gwaith o'r fath er mwyn galluogi parhad defnydd y cyfleuster. Serch hyn, yn anffodus, y tro hwn, mae maint a lleoliad y gwaith ynghyd â'r angen i waredu asbestos yn golygu nad oes yn anffodus unrhyw ddewis ond cau capel yr amlosgfa dros dro."

Ychwanegodd y byddai'n "parhau i weithio yn agos gyda nhw pan yn bosib er mwyn cwrdd ag anghenion teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid".

Tra bydd Amlosgfa Bangor wedi cau, bydd aelodau'r cyhoedd sy'n awyddus ymweld â'r Ardd Goffa yn parhau i allu gwneud hynny meddai'r cyngor, ond bydd mannau parcio yn gyfyngedig oherwydd y gwaith.

Dywed y cyngor eu bod yn cadw cofrestr o adeiladau cyhoeddus sy'n cynnwys asbestos, ac nid yw deunyddiau o'r fath yn creu peryg i'r cyhoedd pan maen nhw yn cael eu cadw heb eu haflonyddu fel rhan o strwythur yr adeilad.