Cwmni Tata i fuddsoddi £7m yng Nglannau Dyfrdwy

  • Cyhoeddwyd
Shotton

Mae BBC Cymru yn deall fod cwmni Tata Steel yn bwriadu buddsoddi £7m ar gyfarpar newydd yng ngwaith dur y cwmni yn Shotton ar Lannau Dyfrdwy.

Daw'r datblygiad er yr ansicrwydd diweddar am ddyfodol busnes y cwmni yn y DU.

Mae'r gwaith dur yn Shotton yn cyflogi 700 o weithwyr ac yn gyfrifol am baratoi cynnyrch dur i'r diwydiant adeiladu, gan gynnwys paneli insiwleiddio.

Mae'r gwaith, sy'n defnyddio dur sydd wedi ei gynhyrchu ym Mhort Talbot, yn creu elw i'r cwmni ar hyn o bryd.

Mewn datganiad fe ddywedodd Tata fod y gwaith dur yn Shotton ar flaen y gad wrth greu'r genhedlaeth nesaf o gynnyrch dur.

'Dyfodol cynaliadwy'

Mae'n debyg y bydd y cwmni yn buddsoddi £7m mewn cyfarpar newydd ar y safle dros y blynyddoedd nesaf, yn ôl ffynonellau.

Dywedodd llefarydd ar ran Tata y byddai cyhoeddiad ffurfiol yn cael ei wneud yn fuan, ond ofer fyddai dyfalu am faint y buddsoddiad tan y bydd hyn yn digwydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu'r newyddion, gan ddweud fod hyn yn dangos ymrwymiad y cwmni i'r safle a'r gweithwyr.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Economi Ken Skates fod y buddsoddiad yn dilyn camau cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru i sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r diwydiant dur yng Nghymru.

Dywedodd swyddogion o undeb Unite fod unigolion ar y lefel uchaf o fewn y cwmni yn cydnabod gwaith caled ag ymroddiad y gweithwyr yn Shotton.