306 o yrwyr yn methu profion anadl yn ystod ymgyrch

  • Cyhoeddwyd
drink driveFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth yr heddlu gynnal dros 9,500 o brofion rhwnwg 10 Mehefin a 10 Gorffennaf

Bu dros 306 o brofion anadl positif yn ystod Ymgyrch Cymru Gyfan dros y ddau fis diwethaf.

Mae heddluoedd Cymru yn dweud bod dros 9,000 o brofion wedi cael eu cynnal ar yrwyr ym mis Gorffennaf a Mehefin.

Yn ogystal â phrawf yfed fe wnaeth yr heddlu gynnal 199 o brofion ar gyfer cyffuriau, gyda 131 o'r rhain yn bositif.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys, y llu oedd yn arwain yr ymgyrch, fod y drosedd o gymryd alcohol neu gyffuriau tra'n gyrru yn un o'r pum prif achos sy'n arwain af farwolaethau neu ddamweiniau difrïol ar y ffyrdd.

Yr achosion eraill yw gyrru diofal, gor yrru, peidio gwisgo gwregys diogelwch a defnyddio ffon symudol tra'n gyrru.

Cafodd 9,532 o brofion eu cynnal gyda 306 o'r rheiny yn bositif neu fod pobl wedi gwrthod neu methu darparu prawf.

Ffigyrau'r heddluoedd

  • Dyfed-Powys - 2,751 o brofion, 68 yn bositif neu wedi gwrthod rhoi prawf
  • Gwent - 10004 o brofion 51 yn bositif, neu wedi gwrthod rhoi prawf
  • De Cymru - 1819 o brofion, 109 yn bositif neu wedi gwrthod rhoi prawf
  • Gogledd Cymru - 3,958 gyda 78 yn bositif neu wedi gwrthod rhoi prawf

Cyffuriau

O ran cyffuriau, fe wnaeth Dyfed-Powys gynnal 23 o brofion gyda 11 yn bositif.

Heddlu Gwent gynhaliodd y nifer mwyaf o brofion cyffuriau, sef 65 prawf, gyda 39 yn bositif.

Cafodd 51 o brofion cyffuriau eu cynnal gan Heddlu'r De gyda 45 yn bositif, gyda 60 o brofion gan Heddlu'r Gogledd, a 36 o'r rhai hyn yn bositif.

Dywedodd Pam Kelly, prif gwnstabl cynorthwyol Dyfed Powys: "Mae'r ymgyrch wedi canfod nifer sylweddol o fodurwyr yng Nghymru sy'n parhau i anwybyddu'r ddeddfwriaeth bwysig yn ymwneud ag yfed, cyffuriau a gyrru.

"Pe bai chi'n yfed neu gymryd cyffuriau ac yn yfed fe allwch chi ddifetha nid yn unig bywyd eich hun ond bywydau pobl eraill.

"Does yna ddim esgus o gwbl am yfed a chymryd cyffuriau a gyrru, fe allai'r oblygiadau fod yn ofnadwy. "