Rhedeg efo seren Olympaidd

  • Cyhoeddwyd
David Rudisha ac Owen RobertsFfynhonnell y llun, Owen Roberts
Disgrifiad o’r llun,
David Rudisha ac Owen Roberts

Dim pob dydd mae rhywun yn ymarfer gyda rhedwr sy'n dal record y byd a'r fedal aur Olympaidd dros 800 metr. Ond dyna'n union wnaeth un dyn ifanc o Borthmadog tra ar ymweliad ag Affrica yn ddiweddar.

Tair blynedd ers ymuno â'i glwb rhedeg lleol, penderfynodd Owen Roberts, 19, deithio i Kenya yn gynharach yn yr haf er mwyn datblygu ei hyfforddiant.

Yn chwaraewr tennis brwd, a gynrychiolodd gogledd Cymru pan yn iau, does gan Owen ddim gobeithion mawr i fynd yn redwr proffesiynol er gwaetha'r ffaith iddo roi'r gorau i'r tennis.

Meddai: "Oedd gen i ffansi rhedag ras a nesh i 'neud hanner marathon Eryri a wedyn aeth hi 'mlaen o hynna.

"Nesh i neud 'chydig mwy o rasus a wedyn datblygu o fan'na i ymuno efo clwb rhedag Eryri Harriers. Hobi fydd o i fi fwy na ddim byd."

Disgrifiad o’r llun,
Owen Roberts gyda rhedwyr o Kenya tra'n ymarfer

Ond mae'n dweud fod y profiad o redeg gyda David Rudisha, sy'n ffefryn i gadw ei fedal aur yn yr 800m eleni, wedi bod yn agoriad llygad.

"O'n i'n nabod rhywun oedd yn arfar byw allan yn Iten am rhyw 10 mlynedd," meddai. "Dyma fi'n d'eud mod i ar flwyddyn allan a dyma fo'n awgrymu y dyliwn i fynd draw yna achos mae o'n lle ofnadwy o enwog - ma'n home of champions.

"Esh i allan ar ben fy hun, ac wedyn dyma drefnu i bobl 'nôl fi o'r maes awyr. Am dair wsos a hannar nesh i redag tua dwy, dair gwaith y diwrnod."

Rhedodd tua 50 milltir yn ei wythnos gyntaf, 80 milltir yn yr ail, 90 milltir yn ei drydedd, cyn gorffen gyda 60 milltir yn yr wythnos olaf.

"Roedd 'na altitude o 2,400 metres yna," meddai Owen, sy'n gyn-ddisgybl yn Ysgol Eifionydd a Choleg Meirion-Dwyfor. "Dirt tracks oedd bob dim, doedd 'na ddim tarmac o gwbl.

"Roedd o'n amazing gweld sut maen nhw'n byw a sut maen nhw'n edrych ar redag. Mae 'na gymaint o bobl yn rhedag llawn amsar yna - oedd o'n sioc gweld pa mor hawdd oedd rhedag iddyn nhw.

"Oedd gen i rywun oedd yn helpu fi i ymuno fewn efo'r Kenyaid. Oeddan ni'n cyfarfod am 6 yn y bora a 4 yn y p'nawn bob dydd felly oedd hi'n ddigon hawdd o ran trefnu."

Rhedeg â Rudisha

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
David Rudisha ar ei ffordd i ennill y fedal aur yn ffeinal y ras 800m yn Rio de Janeiro

Felly sut daeth Owen ar draws y seren rhedeg byd-enwog, David Rudisha?

"Oedd y boi oedd yn edrych ar f'ôl i yn treinio efo Rudisha," eglurodd. "Roedd tîm Olympaidd Kenya yn treinio tua 10 milltir i ffwrdd yn Eldoret, ac wedyn os oedd y tywydd yn ddrwg oeddan nhw'n dod fyny i Iten.

"Mi oedd hi'n glawio bron bob nos yna. Erbyn i chdi fynd allan yn y bora' oedd y dirt tracks yn fwd i gyd.

"Un diwrnod roedd Rudisha yn rhedag lawr i'r trac rhedeg i wneud sesiwn ymarfer gyda'r nos. Ro'n i'n un o dri arall wnaeth ymuno efo fo yn rhedag lawr i'r trac - roedd y 5km yna yn warm-up iddo fo!

"Oedd o'n foi rili neis, ofnadwy o friendly. 'Nath o ofyn o pa wlad o'n i'n dod - oedd o'n gwbod yn iawn lle oedd Cymru!

"Roedd o'n brofiad da. Ma' gen i amball i ras yn dod fyny 'wan felly fydda i'n trio rhedag heiny yn ffastach, wedyn mynd o fan'na."

Ffynhonnell y llun, Owen Roberts
Disgrifiad o’r llun,
David Rudisha (top llwyd) yn ymarfer yn Iten