Dadansoddiad Gareth Blainey o obeithion clybiau Cymru

  • Cyhoeddwyd
pel

Wrth i dymor pêl droed newydd ddechrau mae sylwebydd pêl-droed BBC Radio Cymru, Gareth Blainey, yn pwyso a mesur gobeithion pedwar prif glwb Cymru dros yr wythnosau nesaf.

Mae pob un o bedwar prif glwb pêl-droed Cymru yn gobeithio cael gwell hwyl y tymor hwn nag y gwnaethon nhw'r tymor diwethaf.

Ar ôl gorffen yn ddeuddegfed bydd ABERTAWE yn anelu am welliant yn eu chweched tymor yn Uwch Gynghrair Lloegr heb ddau o'u chwaraewyr gorau yn ystod 2015-16 - eu capten nhw a Chymru Ashley Williams sydd wedi ymuno ag Everton a'u prif sgoriwr y tymor diwethaf Andre Ayew sydd wedi mynd i West Ham.

Bydd tîm Francesco Guidolin yn gweld eisiau'r ddau yn fawr - Williams yng nghanol yr amddiffyn yn enwedig - ond roedd sicrhau rhyw £30 miliwn amdanyn nhw yn fusnes da o safbwynt yr Americanwyr sydd wedi prynu'r clwb.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Borja Baston wedi dweud ei fod eisiau aros gyda Abertawe am sawl blwyddyn

Ar ôl i Ayew adael y gobaith yw y gwnaiff y ddau ymosodwr newydd o Sbaen, Fernando Llorente a Borja Baston, sgorio'n gyson - Baston ar ôl ymuno am ffi o ryw £15.5 miliwn sy'n record i'r Elyrch.

Mae'r ffaith fod ail brif sgoriwr Yr Elyrch y tymor diwethaf, chwaraewr canol cae Gwlad Yr Iâ, Gylfi Sigurdsson, wedi arwyddo cytundeb newydd yn hwb mawr iddyn nhw ac rydw i'n eithaf ffyddiog y gwnaiff Abertawe aros yn y brif adran ar gyfer y tymor nesaf.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jazz Richards yn un o chwaraewyr Fulham cyn iddo ymuno gyda'r Adar Gleision

Dydw i ddim mor hyderus y bydd CAERDYDD yn dychwelyd i'r Uwch Gynghrair ar ôl syrthio ddwy flynedd yn ôl.

Doedden nhw ddim digon da i gyrraedd gemau ail-gyfle'r Bencampwriaeth y tymor diwethaf gyda Russell Slade wrth y llyw a dydw i ddim yn teimlo fod y garfan sydd gan y prif hyfforddwr newydd, Paul Trollope, ar hyn o bryd yn ddigon cryf i orffen y tymor yn y chwe safle uchaf.

Rydw i'n credu y bydd un o aelodau newydd y garfan, cefnwr Cymru, Jazz Richards, yn chwaraewr da i'r Adar Gleision, ond hyd yn oed os gall Trollope ddenu mwy o chwaraewyr dawnus i'r clwb cyn diwedd y mis, bydd hi'n dipyn o gamp sicrhau dyrchafiad gyda thimau cystal â Newcastle a Norwich yn yr un adran.

Osgoi syrthio fydd y gamp i GASNEWYDD yn fy marn i. Gorffennodd tîm Warren Feeney y tymor diwethaf yn anghyfforddus o agos at y ddau dîm isaf yn Yr Ail Adran ac mae dau chwaraewr fu'n allweddol yn ystod y tymor wedi gadael - y prif sgoriwr, Scott Boden, a'r chwaraewr canol cae a'r capten, Mark Byrne.

Ffynhonnell y llun, Rex Features
Disgrifiad o’r llun,
Mae capten Wrecsam, Sean Newton yn dweud bod y chwaraewyr newydd yn cyd-dynnu'n dda

Rydw i'n fwy hyderus am obeithion WRECSAM yn ail dymor Gary Mills wrth y llyw. Mae deunaw chwaraewr wedi ymuno â charfan Mills yng Nghynghrair Genedlaethol Lloegr wyth mlynedd ar ôl i glwb Y Cae Ras golli eu lle yn Y Gynghrair.

Mae pedwar pwynt o'u dwy gêm gyntaf yn sylfaen dda i adeiladu arni, ac os gall Wrecsam godi bydd hynny'n newid anferth er gwell.