Pryder am dlodi plant yng Nghymru yn sgil Brexit

  • Cyhoeddwyd
tlodi plantFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru y gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd fod yn ergyd yn yr ymdrech i daclo tlodi plant.

Mae tlodi plant wedi gostwng yng Nghymru yn ddiweddar o 31% i 29%, ar ôl aros yn weddol gyson am flynyddoedd.

Ond yn ôl yr Athro Sally Holland, fe allai colli arian Ewropeaidd gael "effaith negyddol" ar hynny.

Dywedodd y Comisiynydd bod lefel "sylweddol" o arian Ewropeaidd yn mynd tuag at daclo tlodi plant ar hyn o bryd, ac y gallai'r gwaith hwnnw gael ei ddadwneud pe nai bai arian o lywodraethau Cymru neu'r DU yn cymryd ei le.

Diffiniad tlodi yw rhywun sydd yn byw mewn cartref ble mae'r incwm yn llai na 60% y lefel canolrifol.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Sally Holland ei phenodi fel Comisiynydd Plant Cymru yn 2015

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r Prif Weinidog wedi gofyn am addewid cadarn gan Lywodraeth y DU na fydd Cymru'n colli ceiniog o'r £600m o gyllid hanfodol rydyn ni'n ei dderbyn ar hyn o bryd gan yr UE, pan fydd Prydain yn gadael.

"Rydyn ni hefyd wedi'i gwneud hi'n glir bod achos anorchfygol bellach dros adolygiad sylweddol ar unwaith o Fformiwla Barnett er mwyn ystyried anghenion Cymru sydd yn deillio o adael yr UE.

"Drwy gydol y broses hon fe fydd Llywodraeth Cymru yn ymladd yn frwd dros ddidordebau Cymru."

Ychwanegodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU eu bod nhw'n canolbwyntio ar daclo achosion gwraidd tlodi yn y wlad.

"Mae gwaith yn hollbwysig ac rydyn ni wedi gwneud cynnydd da - mae mwy o bobl mewn gwaith nag erioed o'r blaen ac mae miliynau yn derbyn codiad cyflog diolch i'n Cyflog Byw Cenedlaethol ni.

"Ond mae mwy i'w wneud ac fe fyddwn ni'n gweithredu mewn meysydd eraill fel addysg a chefnogaeth i deuluoedd fel ein bod ni'n gallu cynorthwyo mwy o bobl i lwyddo mewn bywyd."