Ymgyrch i rybuddio gyrwyr ynglŷn â pheryglon yr haul

  • Cyhoeddwyd
Melanoma

Mae ymgyrch i rybuddio gyrwyr ynglŷn â pheryglon yr haul wrth yrru mewn tywydd braf wedi cychwyn.

Yn ôl dermatolegydd o elusen canser y croen Melanoma UK dyw llawer o bobl ddim yn sylweddoli'r risg hyd yn oed pan mae ffenestr y cerbyd ar gau.

Mae gyrrwr bws mini o Gaerffili, Carl O'Brien yn cefnogi'r ymgyrch ar ôl iddo dderbyn triniaeth ar gyfer melanoma yw fraich dde: "Dw i ddim yn credu bod llawer o yrwyr yn sylweddoli pa mor beryglus mae gyrru yn yr haul yn gallu bod."

Dywedodd Dr Christian Aldridge o'r elusen Melanoma UK: "Dyw ffenestr flaen ddim yn eich amddiffyn rhag golau'r haul felly mae modd i chi losgi trwy'r ffenestr yma.

Ffynhonnell y llun, Confused.com
Disgrifiad o’r llun,
Mae Carl O'Brien wedi gwella erbyn hyn

"Mae mwyafrif o bobl yn rhoi eu braich dde allan o'r ffenestr ac o achos hynny fe gewch chi fwy o'r haul ar yr ochr yna o'ch corff."

Mae Mr O'Brien erbyn hyn wedi gwella ar ôl cael triniaeth: "Es i i weld y meddyg teulu ynglŷn â rhywbeth arall yn ymwneud gyda fy nghroen ac mi ddaethon nhw o hyd i anaf ar fy mraich allai fod wedi datblygu yn ganser heb driniaeth.

"Ges i gymaint o sioc. Mae popeth yn iawn erbyn hyn diolch i Dduw."

Yn ôl Melanoma UK fe wnaeth 2,400 o bobl farw ym Mhrydain o achos melanoma y llynedd ac fe gafodd mwy na 14,000 o bobl ddiagnosis.

Mae'r elusen wedi cydweithio gyda gwefan foduro Confused.com er mwyn hybu'r ymgyrch.