Newidiadau i ffyrdd o amgylch Ysbyty Athrofaol Cymru

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty

Mae newidiadau i'r ffyrdd o amgylch Ysbyty Athrofaol Cymru yn cael eu cyflwyno er mwyn ceisio helpu ambiwlansys i gyrraedd yr Uned Frys yn gyflymach.

Gobaith penaethiaid yr ysbyty yw y bydd gwella'r traffig o gwmpas safle'r ysbyty hefyd yn atal pobl rhag bod yn hwyr i'w hapwyntiadau ysbytai.

O ddydd Llun ymlaen fe fydd cerbydau o fynedfa Gabalfa yn cael blaenoriaeth.

Bydd y newidiadau yn golygu y bydd traffig sydd yn pasio'r Uned Frys yn gorfod gadael i gerbydau sydd yn dod i'w cwrdd fynd gyntaf.

Fe fydd mynedfa Heol King George V i'r ysbyty hefyd gyda system ildio er mwyn gwneud yn siŵr bod traffig o gyfeiriad Gabalfa yn gallu symud yn rhwydd o gwmpas y safle.

Dywedodd Geoff Walsh sydd yn gyfrifol am yr adnoddau yn yr ysbyty: "Mae'r system draffig ar hyn o bryd yn aml yn achosi tagfeydd ac yn golygu nad yw traffig yn gallu symud mor rhwydd o gwmpas y safle, yn oedi ambiwlansys argyfwng rhag mynd i fynedfa'r Uned Frys, yn gwneud cleifion yn hwyr i'w hapwyntiadau, yn golygu bod staff yn hwyr yn cyrraedd y gwaith ac ar adegau ddim yn saff."

Ychwanegodd y byddai'r newidiadau yn gwneud y safle yn fwy saff ac yn lle hawdd ei gyrraedd.

O Awst 22 ymlaen bydd newidiadau eraill yn cael eu cyflwyno. Rhwng 07.00 a 18.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener fydd cerbydau ddim yn gallu teithio ar hyd Ffordd Gateway, y ffordd sydd wrth ymyl yr Uned Frys.

Casgliad adroddiad ym mis Mehefin ar gyfer y bwrdd iechyd oedd bod miloedd o yrwyr yn defnyddio'r safle er mwyn lleihau eu siwrnai yn ddyddiol.