Ar lan y môr...

  • Cyhoeddwyd

A ninnau yng nghanol tymor y gwyliau, beth am drip bach i lan y môr ?

Trwy garedigrwydd Archifau Morgannwg dyma olwg yn ôl ar hafau'r gorffennol ar rai o draethau'r De.

Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Y siarabángs yn brysur ger Bae Whitmore, Y Barri yn y 30au
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Egwyl ar draeth Ynys y Barri yn 1910
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Ffair Porthcawl ar ddechrau'r 60au
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Amser i orffwys yn Rest Bay, Porthcawl
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y mulod yn atyniad poblogaidd yn Ynys y Barri am ddegawdau
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Teulu'n mwynhau eu hunain ym Mro Morgannwg yn y 60au
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Rest Pay, Porthcawl tua 80 mlynedd yn ôl
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Ynys y Barri yn yr 1920au
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Pier Penarth ar droad yr 20fed Ganrif
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Y plant yn mwynhau yng nghysgod Pafiliwn Porthcawl yn y '30au
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Pier Penarth
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Bae Rotherslade, Abertawe yn nechrau'r 60au
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Traeth Aberogwr, Penybont-ar-Ogwr y 1979
Ffynhonnell y llun, Archifau Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Penarth yn gyrchfan boblogaidd ar droad y ganrif