Hunlun mwnci: Elusen anifeiliaid PETA yn apelio

  • Cyhoeddwyd
MwnciFfynhonnell y llun, Wildlife Personalities/David J Slater

Mae elusen anifeiliaid wedi apelio penderfyniad llys oedd wedi dyfarnu nad oedd gan fwnci berchnogaeth ar hawlfraint o hunlun yr oedd wedi ei dynnu ohono ei hun.

Tynnodd y mwnci y llun yn Indonesia yn 2011 ar ôl gafael ar gamera oedd yn eiddo i David Slater o Sir Fynwy.

Ym mis Ionawr fe benderfynodd llys yn yr Unol Daleithiau nad oedd modd rhoi hawliau hawlfraint i'r mwnci.

Ond roedd yr elusen PETA - People for the Ethical Treatment of Animals - wedi dadlau y dylai'r mwnci, Naruto, elwa gan eu bod yn credu mai ef oedd awdur a pherchennog y llun.

Dywedodd Mr Slater mai mwnci benywaidd o'r enw Ella oedd yn y llun.

Mae PETA wedi apelio yn erbyn dyfarniad y llys yn San Fransisco gan fynnu mai Naruto oedd "awdur y gwaith" dan sylw.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd David Slater wedi dweud ei fod yn "gwbl hurt" i fwnci fod yn berchen ar y ddelwedd

Mae Mr Slater wedi dweud ei fod yn "gwbl hurt" i fwnci fod yn berchen ar y ddelwedd.

Dywedodd PETA mai hwn fyddai'r achos cyntaf i greadur nad oedd yn aelod o'r ddynol ryw dderbyn hawlfraint perchnogaeth ar eiddo, os byddai eu hachos cyfreithiol yn llwyddo.

Yn ôl David Slater, mae'r achos cyfreithiol yn dod a chyhoeddusrwydd iddo, ond ei fod hefyd yn gostus gan ei fod yn colli arian am nad oedd yn gallu gwerthu'r ddelwedd o'r mwnci.

"Does gan hyn ddim i'w wneud a'r mwnci, maen nhw [PETA] ond yn poeni am gyhoeddusrwydd," meddai.

"Maen nhw'n dilyn y syniad mai'r mwnci sy'n berchen ar yr hawlfraint, sydd yn amlwg yn gwbl hurt.

"Fe wnaethon nhw fy rhoi drwy'r felin yn California ac fe gafodd yr achos ei daflu allan o'r llys, ac maen nhw'n parhau i wario arian mawr sydd wedi ei roi gan roddwyr ar achos diangen."