Panel yn gwahardd cynghorydd yn dilyn ymosodiad

  • Cyhoeddwyd
Swyddfeydd Dinesig Cyngor Bro MorgannwgFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Swyddfeydd Dinesig Cyngor Bro Morgannwg

Mae cynghorydd Llafur o'r Barri wedi ei wahardd am dri mis ar ôl iddo gyfaddef ymosod ar ddynes 17 oed mewn gwarchodfa natur ar ynys Sgomer y llynedd.

Daeth panel i'r casgliad fod Rob Curtis wedi ymddwyn yn groes i god ymddygiad y ddau gyngor y mae'n ei gynrychioli, sef Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref y Barri.

Ym mis mai 2015 cafodd ei orchymyn i dalu costau achos llys a'i ryddhau'n amodol am ddwy flynedd yn Llys Ynadon Hwlffordd.

Roedd wedi ei gyhuddo'n wreiddiol o gyffwrdd yn y ddynes mewn ffordd rywiol heb iddi gytuno i hynny, ond cafodd yr honiad hwnnw ei ollwng ac yn hytrach fe gafodd ei gyhuddo o ymosod.

Cafodd yr honiad ei wneud yn dilyn digwyddiad ar ynys Sgomer yn sir Benfro, lle roedd yn gwirfoddoli ym mis Mehefin 2014.

Aeth ei achos o flaen Panel Dyfarnu Cymru, sydd yn ystyried cwynion yn erbyn cynghorwyr.

Fe wnaeth y panel gyfarfod ar 25 Gorffennaf i drafod yr achos, ac fe glywodd yr aelodau bod Mr Curtis wedi "cyffwrdd coes menyw yr oedd yn edrych ar adar gyda hi mewn cuddfan ar ynys Sgomer."

Daeth aelodau'r panel i'r casgliad unfrydol ei fod wedi ymddwyn yn groes i'r cod ymddygiad.

Dywedodd dyfarniad ysgrifenedig y panel, gafodd ei gyhoeddi yn gynharach yr wythnos hon, fod ei ymddygiad "wrth gyffwrdd dynes heb ei chaniatâd wedi bod yn annerbyniol", a bod angen ei wahardd er mwyn cynnal hyder y cyhoedd mewn sefydliadau democrataidd a chadw safonau ymddygiad cywir".

Ychwanegodd y panel fod gan Mr Curtis yr hawl i apelio'n erbyn y penderfyniad yn yr Uchel Lys.