Annog apiau i helpu daclo heintiau rhyw

  • Cyhoeddwyd
dating apps

Mae angen i apiau dêtio fynd i'r afael â'r cynnydd mewn heintiau rhyw (STIs), yn ôl arbenigwyr iechyd.

Bu cynnydd yn y nifer o ddynion â siffilis, herpes a chlamydia rhwng 2012 a 2014 yng Nghymru ac mae wedi parhau i godi yn y 12 mis diwethaf.

Mae honiad bod rhai o ddefnyddwyr yr apiau yn eu defnyddio i gyfarfod am ryw achlysurol a allai arwain at ledu'r heintiau.

Ond yn ôl yr ap dêtio poblogiadd Tinder, does dim tystiolaeth i awgrymu cysylltiad o'r fath.

"Mae sut rydym yn cysylltu wedi newid yn llwyr gyda apiau dêtio," meddai'r Dr Olwen Williams, ymgynghorydd mewn meddygaeth genhedlol-groethol yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

"Fe ddylid atgoffa'r apiau yma o'u hymrwymiad i iechyd pobl."

'Normaleiddio'

Mae elusen iechyd rhyw FPA hefyd wedi cefnogi ei galwad.

Dywedodd Jo Hinchliffe, swyddog prosiect yng ngogledd Cymru: "Bydden ni'n dymuno gweld gwefannau dêtio ac apiau yn hybu negeseuon rhyw saffach.

"Os ydi pobl yn gweld y negeseuon yma mewn mwy o lefydd a'r mwya' mae'n cael ei normaleiddio maen nhw'n dod yn well."

Mae'r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Iechyd Rhyw a HIV hefyd wedi dweud fod apiau dêtio yn gyfrifol am y cynnydd mewn STIs.

Yn ôl adroddiad oedd yn dangos tueddiadau HIV a STI yng Nghymru, fe gynyddodd siffilis 59% rhwng 2012 mewn dynion, gonorrhoea 31%, herpes 10% a chlamydia 9%.

Addysg rhyw

Mewn merched, roedd achosion o chlamydia wedi cynyddu o 20% a herpes 9%.

Mae canlyniadau chwarterol ar gyfer 2015 hefyd yn dangos cynnydd yn y nifer o heintiau o'r math yma.

Yn ogystal, roedd HIV ar ei lefel uchaf ers 15 mlynedd yn 2014.

Ychwanegodd Mr Hinchliffe bod addysg rhyw yn bwysig: "Mae angen i bobl wybod sut mae condomau yn gweithio, i gael gwybodaeth amdanyn nhw a pan mae'r hyder yna, fe wnawn nhw eu defnyddio."

Dywedodd Zoe Couzens, o Iechyd Cyhoeddus Cymru, bod y ffigyrau "yn amlwg yn bryder", ond ychwanegodd bod mwy o bobl yn cael eu profi am heintiau rhyw.

Dywedodd llefarydd ar ran Tinder: "Agwedd bwysig o unrhyw berthynas iach - os ydi hynny'n deillio o Tinder neu fel arall - yw sicrhau diogelwch ac iechyd rhywiol.

"Tra bod y CDC (Centre for Diseases and Control) wedi cynnal yr arolwg mwyaf a'r mwyaf credadwy ar y pwnc, dyw heb adnabod unrhyw gysylltiad sy'n cefnogi'r syniad bod y defnydd o Tinder yn cydfynd â, heb sôn am, achosi cynnydd mewn STDs.

"Rydym yn annog ein defnyddwyr i adolygu a dilyn ein cyngor ar sut gadw'n iach sydd ar gael drwy'r ap a'r wefan."