'Cymryd amser i adfer enw da Tŷ'r Cyffredin' medd AS

  • Cyhoeddwyd
Jenny W
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jenny Willott yn AS tan iddi golli ei sedd yn yr etholiad y llynedd

Saith mlynedd ers y sgandal ynglŷn â threuliau Aelodau Seneddol, mae cyn AS Cymreig y Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud y bydd hi'n cymryd "llawer yn fwy o amser" i Dŷ'r Cyffredin adfer ei enw da.

Mae Jenny Willott wedi ymuno ag awdurdod yr IPSA, y corff sydd yn rheoleiddio costau a threuliau Aelodau Seneddol.

Dywedodd bod hyn yn "rhwystredig" i ASau wnaeth ymuno wedi'r helbul neu i'r rhai oedd wedi gwneud dim o'i le.

Roedd Ms Willott yn Aelod Seneddol ar gyfer Canol Caerdydd tan iddi golli ei sedd y llynedd.

Y Daily Telegraph gafodd y stori gyntaf yn 2009 ar ôl iddyn nhw gael gwybod beth oedd y gwleidyddion yn hawlio fel treuliau.

Yn dilyn yr helbul fe ddywedodd nifer o ASau y bydden nhw'n rhoi'r gorau i'w gwaith ac fe dalodd rhai arian yn ôl. Cafodd yr IPSA ei sefydlu yn dilyn y stori.

Dywedodd Ms Willott wrth raglen Sunday Supplement, Radio Wales: "Dw i'n credu fod pethau llawer yn well nawr oherwydd bod yr ASau gafodd eu dal yn gwneud rhywbeth anghywir, mae'r mwyafrif ohonyn nhw wedi gadael.

"Fe wnaethon nhw un ai roi'r gorau iddi ar y pryd, neu yn yr etholiad y llynedd neu fe gollon nhw eu seddi - enghraifft dda o ddemocratiaeth ar waith."

Ffynhonnell y llun, PA

Dywedodd bod yna "newid go iawn" wedi bod yn Nhŷ'r Cyffredin, gydag Aelodau Seneddol yn ymddwyn yn wahanol ac yn cael profiadau gwahanol erbyn hyn.

"Ond dw i'n credu y bydd hi'n cymryd llawer yn fwy o amser i Dŷ'r Cyffredin adfer ei enw da a dwi'n meddwl bod hynny yn rhwystredig iawn i'r ASau oedd ddim wedi gwneud dim o'i le neu wnaeth ymuno ar ôl sgandal y treuliau."

Ychwanegodd bod gan IPSA rôl bwysig er mwyn darbwyllo'r cyhoedd i gael hyder yn y system a'r gwleidyddion.

Dywedodd Ms Willott hefyd bod gan y corff rôl i chwarae, ar y cyd gydag awdurdodau eraill yn Nhŷ'r Cyffredin, er mwyn gwneud yn siŵr bod Aelodau Seneddol a'u staff yn teimlo yn saff wedi marwolaeth yr Aelod Seneddol Jo Cox.

Cafodd aelod Batley and Spen ei lladd mewn ymosodiad yn ei hetholaeth yn Sir Gorllewin Efrog.

Yn ôl Ms Willott mae'n bwysig bod yna fesurau diogelwch addas yn eu lle ond nad ydyn nhw'n "cuddio tu ôl i sgriniau fel nad yw'r cyhoedd yn gallu eu gweld. Mae hynny yn falans gofalus i'w gael".