Morgannwg mewn sefyllfa fregus

  • Cyhoeddwyd
Mark Wallace

Fe allai methiant bowlwyr Morgannwg i glirio wicedi olaf Sir Gaerwrangon gostio'n ddrud i'r tîm ar ddiwrnod olaf y gêm bencampwriaeth ddydd Mawrth.

Ar un cyfnod roedd hi'n ymddangos y gallai Morgannwg gael nod rhesymol i ennill y gêm ar y diwrnod olaf, ond llwyddodd batwyr y tîm cartref i ychwanegu 114 o rediadau am y tair wiced olaf gan osod nod o 276 i'r ymwelwyr.

Roedd gan Forgannwg fantais o 117 ar ddiwedd y batiad cyntaf, ond wrth i'r tîm cartref gyrraedd 393 yn eu hail fatiad mae'r nod dipyn anoddach.

Wedi dweud hynny mae cyfle i Forgannwg ennill y gêm, ond roedd y gobeithion hynny ychydig yn salach pan gollodd Morgannwg wiced werthfawr Nick Selman heb sgorio yn yr ail fatiad.

Erbyn diwedd y trydydd diwrnod roedd Morgannwg wedi cyrraedd 16 am 1 wiced, ac felly angen 260 arall i ennill.

Sir Gaerwrangon v. Morgannwg - Pencampwriaeth y Siroedd

Sir Gaerwrangon (batiad cyntaf) - 163

(ail fatiad) - 393

Morgannwg (batiad cyntaf) - 280

(ail fatiad) - 16 am 1